fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2023
15 - 19 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

RSPCA Llys Nini

Mae Llys Nini'r RSPCA yn elusen leol sy'n achub ac yn ailgartrefu anifeiliaid.

Make a booking

01792 229435

http://www.rspca-llysnini.org.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

RSPCA Llys Nini

Mae Llys Nini'r RSPCA yn elusen leol sy'n achub ac yn ailgartrefu anifeiliaid. Mae ein safle 78 erw yn cynnwys llwybrau, lle chwarae, lluniaeth a Wi-Fi am ddim.

Mae Llys Nini'r RSPCA ar agor drwy'r flwyddyn. Gellir gweld yr anifeiliaid i'w mabwysiadu bob dydd o'r wythnos heblaw am ddydd Mercher. Gellir mynd i'w gweld rhwng 11.00am a 3.45pm.

Mae'r lleoliad ar agor bob dydd ac mae nifer o lwybrau cerdded, y mae rhai ohonynt yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond nid pob un. Mae croeso i gŵn ar denynnau ac mae bagiau baw cŵn ar gael o'r dderbynfa.

Mae lleoedd chwarae ar thema treftadaeth ar gyfer plant 4-12 oed ac ardal luniaeth lle gwerthir diodydd twym ac oer, gyda Wi-Fi am ddim.

Cynhelir diwrnodau gweithgareddau rheolaidd a mynych i'r teulu, a gyhoeddir ar ein tudalen Facebook.

Mae Llys Nini hefyd yn fan ailgylchu. Rydym yn annog ymwelwyr i gyfrannu blancedi a thywelion ar gyfer yr anifeiliaid a dillad ar gyfer ein siopau.

RSPCA Llys Nini
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Walks 9.00 - 5.00 Viewing Animals 11.00 - 3.45 (Not Wednesdays)

Cyswllt

Cyfeiriad post

RSPCA Llys Nini Animal Centre
Penllergaer
Swansea
SA4 9WB

www.rspca-llysnini.org.uk

E-bost

info@rspca-llysnini.org.uk

Ffoniwch ni

01792 229435

Gwobrau

Gwobr Baner Werdd

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd