Plantasia

Tyfu Eich Dychymyg. Ewch ar antur wych trwy goedwig law drofannol.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 474555 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Plantasia


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Restaurant / Café Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Maes parcio agosaf tua 100m Cludiant cyhoeddus tua 100m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Groups Welcome


Mae Plantasia bellach ar agor. Tyfu Eich Dychymyg. Dechreuwch eich antur!
Ewch ar antur wych trwy goedwig law drofannol.
Dewch i gael golwg agosach ar yr anifeiliaid a darganfyddwch amrywiaeth o blanhigion egsotig a phrin.
Tyfwch eich dychymyg trwy ymgolli yn y profiad rhyngweithiol dan do trofannol hwn i’r teulu cyfan.
Darganfyddwch lefelau gwahanol y goedwig law! O'r isdyfiant tywyll i'r canopi anhygoel, mae cymaint i’w weld!
Ewch i'n gwefan am brisiau.
Dewch i ddathlu eich pen-blwydd ymysg anifeiliaid anhygoel a phlanhigion prin Plantasia.
Mae croeso i deithiau ysgol, dyma le perffaith i dyfu eich dychymyg.
Mae ein hanifeiliaid yn dwlu ar fynd ar anturiaethau anhygoel! Rydym yn cynnig gweithdai unigryw, sy'n cael eu cyflwyno gan aelod o'n tîm proffesiynol, yn eich ystafell ddosbarth eich hun.
Os ydych chi'n chwilio am leoliad ar gyfer cyfarfod busnes, gweithgareddau datblygu tîm neu eisiau diwrnod allan gwych i wobrwyo’ch staff a'ch teulu, bydd Plantasia yn gallu bodloni eich cais.
Ymunwch â ni am Pizza blasus yng Nghaffi'r Canopi.

Cyfeiriad post:
Parc Tawe, Swansea
SA1 2AL

Rhif ffôn:
# 01792 474555    M n/a

Cyfeiriad e-bost:
@ plantasia@parkwood-leisure.co.uk

Gwefan:
W plantasiaswansea.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Ar agor bob dydd rhwng 10:00 a 17:00. Ar agor ar wyliau banc (ac eithrio'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd)

Gwybodaeth oriau agor:

Ar agor bob dydd rhwng 10:00 a 17:00. Ar agor ar wyliau banc (ac eithrio'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd)

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.