fbpx
10k Bae Abertawe Admiral - Gofrestru nawr!
Dydd Sul 15 Medi
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Pilton House Gower

Bwthyn Edwardaidd wedi'i gyflwyno'n fenedigedig â dwy ystafell wely, gardd, cegin fodern ac ystafell gawod.

Make a booking

01792 234554

https://www.facebook.com/PiltonHouseGower/

Croeso Cymru Awaiting Grading

Pilton House Gower

Bwthyn Edwardaidd wedi'i gyflwyno'n fenedigedig â dwy ystafell wely, gardd, cegin fodern ac ystafell gawod. Croeso i 1-3 o gŵn. Addas i'r teulu. Lle cysgu i 4 (+1 'baban').
Mae'r bwthyn yng nghanol pentref Newton (Gŵyr), ychydig uwchben y Mwmbwls, ac mae ganddo ardd libart breifat. Mae siop gyfleustra/siop bapur, un o gigyddion/deli/gwerthwyr ffrwythau gorau'r ardal a dwy dafarn. 10-15 munud ar droed yn unig i lawr y bryn, ceir baeau tywodlyd Langland a Caswell, y ddau ohonynt ar ran Gŵyr o Lwybr Arfordir Cymru, gyda'r Mwmbwls a'i gasgliad unigryw o siopau lleol, bwytai, tafarndai a'r pier enwog yn estyn allan i Fae Abertawe.

Llety
Eiddo trillawr, gyda'r fynedfa, y cyntedd, y gegin, yr ystafell fwyta, ystafell gawod fawr ac ystafell aml-bwrpas oll ar yr un llawr (y lefel ganol).

Mae gan y gegin a osodwyd gwcer nwy ag wyth cylch gyda dwy ffwrn fach a gril. Mae peiriannau eraill yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, microdon a rhewgell. Mae gan yr ystafell amlbwrpas beiriant golchi dillad a sychdaflwr. Mae gan yr ystafell gawod giwbicl cawod petryalog gyda thŵr cawod, uned goluro ar y wal sy'n cynnwys basn ymolchi a thoiled. Mae gan yr ystafell fwyta fwrdd a chadeiriau i chwe pherson, stôf goed a grisiau sy'n arwain i ..

.. lolfa gyfforddus gyda soffa tri pherson, cadair gwtsio, cadair freichiau, piano, tân nwy ag effaith fflamau, Teledu HD Freeview 32", chwaraewr Blu-ray+DVD, chwaraewr cerddoriaeth DAB, a wi-fi ffeibr am ddim.

O'r cyntedd, mae grisiau'n arwain at ddwy ystafell wely. Yn yr ystafell wely fawr ym mlaen yr eiddo, ceir gwely dwbl, dodrefn traddodiadol (o'r oes Edwardaidd hwyr) a dwy ffenestr y mae un ohonynt yn cynnig golygfeydd o Fae Abertawe. Yn yr ystafell wely yn y cefn, ceir gwely maint brenin mawr sy'n rhoi hyblygrwydd gwych (h.y., gellir ei ddefnyddio fel y mae neu fel dau wely 2 x 3 troedfedd o led).

Designation

Hunanarlwyo

Pilton House Gower
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Seibiannau byr ar gael Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Toiled Hygyrch

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

2 Nottage Road
Newton
Mumbles
Swansea
SA3 4SU

www.facebook.com/PiltonHouseGower/

E-bost

info@piltonhouse2nr.plus.com

Ffoniwch ni

01792 234554
07904 374696

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

Awaiting Grading

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 1
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 4
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 600.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd