fbpx
Tri cham yn unig... sydd angen eu cymryd i ddod o hyd i'ch llwybr dianc.
Gweld Mwy
Dewch i Fae Abertawe
Joiwch Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Gweld Mwy
Page menu
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Mae cwrs maes golff godidog ym Mhennard sydd 8 milltir i'r gorllewin o Abertawe ac sy'n cynnig golygfeydd godidog dros Fae'r Tri Chlogwyn.

Ffoniwch ni

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Mae cwrs maes golff godidog ym Mhennard sef Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU.

Mae pobl wedi chwarae golff ym Mhennard ers 1896, er mai James Braid a C.K. Cotton sy'n bennaf gyfrifol am apêl y cwrs heddiw. Mae'r tyllau'n cynnwys tir twyni tonnog a rhydd clasurol, sy'n llawn twmpathau, bryncynnau a phantiau. Mae'r twyni'n fawr ac yn fach a cheir bynceri ag amddiffynfeydd sydd wedi'u lleoli'n ofalus, fel y byddem yn gobeithio dod o hyd iddynt ar bwys y glannau o bosib. Serch hynny, nid yw'r tir eithriadol hwn ar bwys y glannau – mae ef 200 troedfedd uwchlaw lefel y môr. Mae'n amlwg pam mae pobl yn disgrifio Pennard fel "y maes golff yn yr awyr".

Mae ffyrdd teg a glaslawr pytio'r cwrs par 71 wedi'u hamgylchynu gan eithin a grug gyda chynllun arbennig sy'n mesur 6,267 llathen, neu 6,800 oddi ar y tïau pencampwriaeth newydd. Gyda 5 par 3 sydd i gyd yn chwarae mewn cyfeiriadau gwahanol, mae chwarae ym Mhennard yn unigryw ac yn ddiddorol. Mae'n anodd dewis y twll mwyaf neilltuol, ond roedd Mark Rolfing, un o ddarlledwyr NBC, wedi chwarae ym Mhennard cyn Cwpan Ryder yn 2010, gan ddatgan bod y 7fed twll, sy'n 351 llathen ac yn bar 4, yn odidog. Mae'n chwarae tua'r môr o di uchel ac mae cyfeiriad y bêl rhwng adfeilion eglwys o'r 13eg ganrif a gweddillion castell yn uchel ar y clogwyn.

Byddai James Braid yn falch heddiw bod gan gwrs Pennard ei apêl naturiol a bod ganddo enw da fel clwb cyfeillgar i ymwelwyr y gall pawb ei fwynhau.

Dyfyniad gan James W. Finegan, "Dim ond dwywaith neu deirgwaith mewn ymdrech hyd oes i ddod o hyd i'r golff gorau y mae'r byd hwn yn ei gynnig y bydd cwrs anhysbys yn ymddangos sydd mor nodedig y byddai'n ein hysgogi i groesi cefnfor a chylchdeithio'r byd, os oes angen. Cwrs fel hwnnw yw PENNARD."

Mae Mark Rolfing, un o ddarlledwyr NBC, yn ei ddisgrifio fel "cwrs maes golff rhagorol: y gorau yng Nghymru".

Mae Clwb Golff Pennard yn aelod o Undeb Golff Cymru www.golfunionwales.org

Cyfleusterau

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No No No No No No No No No No No

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No No No No No No No

Oriau agor

Gwybodaeth oriau agor

Cyswllt

Cyfeiriad post


Gwobrau

Achrediadau

Hygyrchedd