Penllergare Valley Woods

Mae Ymddiriedolaeth Penllergaer wrthi'n adfer y baradwys Fictoraidd angof hon lle ceir llynnoedd, rhaeadrau, terasau, a golygfeydd panoramig.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 344 224 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Penllergare Valley Woods


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Parcio ar y safle Restaurant / Café Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd Visitor Information Point Groups Welcome


Mae Coed Cwm Penllergaer yn dirwedd hardd wedi'i chuddio mewn cwm serth, dafliad carreg i ffwrdd o'r M4 yng ngogledd Abertawe ond eto'n fyd ar wahân iddo.

Gyda'i llynnoedd a’i rhaeadrau, terasau, golygfeydd panoramig a choed a llwyni egsotig, mae'r baradwys Fictoraidd hon yn cael ei hadfer a'i hadfywio'n ara' deg gan Ymddiriedolaeth Penllergaer.

Mae'r maes parcio a'r ganolfan ymwelwyr ychydig oddi ar C47 yr M4. Gall ymwelwyr fwynhau diod yn Siop Goffi'r Coetir, gyda golygfeydd o'r teras dros ein gerddi coetirol a thuag at y llyn uchaf. O'r fan yma, gall ymwelwyr fwynhau dros 12 km o lwybrau cerdded, gan gynnwys tro ar hyd yr hen rodfa gerbydau, a hefyd i lawr i ddyffryn Llan lle roedd y teulu Dillwyn Llewelyn, a fu'n byw ar yr ystâd yn y 19eg ganrif , wedi creu'r llyn uchaf a'r rhaeadr drawiadol. Mae llwybrau a thraciau'n arwain tuag i lawr, ochr yn ochr ag afon Llan wrth iddi ymdroelli tuag at Fforest-fach.

Mae'r coed yn llawn bywyd gwyllt; mae ambell las y dorlan i'w weld ar yr afon ac mae boncathod a barcutiaid coch yn ymwelwyr cyson. Efallai byddwch yn gweld ystlumod, cadnoid a dyfrgwn os ydych yn lwcus. Mae'r coed yn adnabyddus am eu rhododendronau - etifeddiaeth hel planhigion y teulu Dillwyn Llelwelyn. Mae'r rhain, ynghyd â charpedi o gennin pedr a chlychau'r gog gwyllt, yn olygfa boblogaidd yn y gwanwyn.

Mae Siop Goffi'r Coetir ar agor drwy gydol y flwyddyn diolch i'n tîm o wirfoddolwyr, ac mae'n cynnig ein brand unigryw ein hunain o goffi Penllergaer, wedi'i weini mewn arddull barista yn y ffordd yr hoffech chi ei gael.

Caiff yr holl elw o'r siop goffi a'r maes parcio ei ddefnyddio i'n helpu i barhau â gwaith adfer a chynnal Coed Cwm Penllergaer. Rydym yn elusen fach ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyllid gan y cyngor na'r llywodraeth i'n helpu i gadw Coed Cwm Penllergaer yn hygyrch i'n hymwelwyr a'r gymuned leol. Rydym yn dibynnu ar grantiau a rhoddion a'n tîm gwych o wirfoddolwyr.

Cyfeiriad post:
Visitor Centre
Penllergare Valley Woods
Penllergaer
Swansea
SA4 9GS

Rhif ffôn:
# 01792 344 224   

Cyfeiriad e-bost:
@ contact@penllergare.org

Gwefan:
W www.penllergare.org

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Car Park: 9am-5pm Coffee Shop: 10am-4pm Toilets: 10am-4pm (every day except Xmas day)

Gwybodaeth oriau agor:

The woods are open to pedestrians at all times. Our office hours are 9am-5pm Monday-Friday. Please note that any phone calls or emails will not be answered outside of these times. Thank you.

Gwobrau

Gwobr Baner Werdd

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.