fbpx
Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure
Enwebwch nawr
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Parc-le-Breos House

Caban hela hardd o oes Victoria yw Tŷ Parc-le-Breos, llety gwely a brecwast sydd yng nghanol penrhyn Gŵyr.

Make a booking

01792 371636

http://www.parclebreos.co.uk

AA * * * *

Parc-le-Breos House

Mae'r caban hela hardd o oes Victoria wedi'i lleoli ar dir yr hen barc ceirw, dim ond 20 munud ar draed o Fae'r Tri Chlogwyn. Wedi'i ddodrefnu'n hardd, byddwch yn dod o hyd i flodau ffres, lloriau pinwydden, tanau ac amgylchedd hamddenol. Cartref oddi cartref go iawn.

Mwynhewch goginio iach gyda ffrwythau, salad a llysiau ffres o'r ardd a ffermydd lleol a rhestr wîn dda. Mae'r ystafelloedd cyhoeddus yn llawn cymeriad gyda soffas Chesterfield a thanau crasboeth. Mae'r ystafelloedd gwely yn amrywio o ddyblau cysurus i ystafelloedd mawr i deuluoedd. Mae pob un wedi'i dylunio'n bersonol gydag ystafelloedd ymolchi en suite a chyfleusterau pedair seren. I'r rhai llawn egni, mae ystafell gemau hefyd.

Mae'r gerddi'n helaeth ac yn cael eu cadw'n dda gyda phyllau brithyllod a cherpynnod, ac mae'r lleoliad anghysbell yn berffaith ar gyfer gwyliau cerdded. A chyda chymaint o le, gallwch bob amser storio unrhyw offer hamddenol yr ydych wedi dod ag ef.

Mae Parc-le-Breos yn lle gwych ar gyfer cerdded ac archwilio ar arfordir de Gŵyr. Mae gennym fwy na dwsin o deithiau cerdded sy'n gadael o'r drws ffrynt gyda mapiau i chi eu defnyddio.

Cyfleusterau: Mynediad i'r we am ddim, ystafell olchi a sychu dillad, trwyddedig.

Bwyd blasus

Rydym yn cynnig pryd o fwyd tri chwrs gyda'r nos am oddeutu 6pm bob dydd. Ceir opsiwn llysieuol bob amser, ac rydym yn hapus i addasu ar gyfer anghenion dietegol arbennig. Rydym yn cymryd gofal mawr i ddefnyddio bwyd a chynnyrch lleol lle bo'n bosib, gyda llawer o'r llysiau a'r ffrwythau meddal yn dod o'n gerddi ein hunain a ffermydd cyfagos.

Designation

Ffermdy

Parc-le-Breos House
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Bwyty / Caffi Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Parkmill
Gower
Swansea
SA3 2HA

www.parclebreos.co.uk

E-bost

info@parclebreos.co.uk

Ffoniwch ni

01792 371636

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Graddio AA

AA

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr ystafelloedd 10
  • Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from £89.00