North Wind Studio & Gallery

Stiwdio waith mewn pentref hardd ger Bae'r Tri Chlogwyn. Gallwch weld paentiadau gwreiddiol mewn oriel gyfagos neu siarad ag artist wrth ei îsl.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
M 07761 233 733 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Parcio ar y safle Dim smygu o gwbl


Mae North Wind, sydd wedi'i lleoli o fewn pellter cerdded o Fae hardd y Tri Chlogwyn ac sy'n agos at Glwb Golff Pennard, yn stiwdio a man arddangos unigryw Rowan Huntley, artist proffesiynol, ers 25 o flynyddoedd.

Mae'r stiwdio waith hyfryd hon, sydd mewn gardd bert ym mhentref tawel Pennard, mewn lleoliad delfrydol i'w mwynhau ar y cyd â theithiau cerdded iachusol ar hyd Clogwyni Pennard, chwarae golff neu gael coffi a theisen yn Siop Goffi Bae'r Tri Chlogwyn.

Yn North Wind, mae croeso i ymwelwyr bori dros baentiau gwreiddio heb neb i darfu arnynt yn yr oriel neu gallant fwynhau sgwrs yn y stiwdio am ddeunyddiau celf ac anturiaethau os dymunant. Cynhelir yr oriel unigryw hon gan artist unigol felly y gellir ymweld â hi drwy drefnu ymlaen llaw yn unig, er mwyn gallu paentio yn y stiwdio a gwneud gwaith maes; fodd bynnag, mae croeso cynnes yma i chi. Os hoffech alw heibio, ffoniwch ymlaen llaw ar 07761 233 733 neu e-bostiwch rowan@rowanhuntley.co.uk.

Mae ysbrydoliaeth Rown, sy'n dod yn gyfan gwbl o'r amgylchedd naturiol, yn amlwg yn ei phaentiadau o draethau tywodlyd eang, moroedd stormus ac arfordir creigiog penrhyn Gŵyr. Mae ei phaentiadau cynrychioliadol yn portreadu tir bregus a garw, awyr atgofus a'r ffordd hardd, fyrhoedlog y mae'r golau a'r cysgod yn ymddangos ar y dirwedd.

Hefyd wedi'u harddangos y mae astudiaethau a phaentiadau o fynyddoedd a rhewlifoedd o'i theithiau i'r Alpau, yr Ynys Las ac Antartica. Mae Rowan yn Aelod o'r Alpine Club a hi oedd y person cyntaf i gael gwobr Preswylfa Artist gan Sefydliad Ymchwil Cyfeillion Scott Polar ar y cyd â'r Llynges Frenhinol. Roedd y lleoliad hwn yn 2010 yn cynnwys mordaith hir ar long HMS Scott ar ei thaith gyntaf i Antartica. Trwy gyd-ddigwyddiad, mae HMS Scott yn gysylltiedig ag Abertawe a chroesawyd Rowan ar y llong yn ystod ei hymweliad olaf i Ddoc y Brenin yma ym mis Mai 2013.

www.rowanhuntley.co.uk

Cyfeiriad post:

Rhif ffôn:
M 07761 233 733

Cyfeiriad e-bost:
@ rowan@rowanhuntley.co.uk

Gwefan:
W www.rowanhuntley.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Gwybodaeth oriau agor:

North Wind is open by prior arrangement only, as it is a working studio, however visits can be arranged for any day of the week between 10am & 7pm.

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.