fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

North Wind Studio & Gallery

Stiwdio waith mewn pentref hardd ger Bae'r Tri Chlogwyn. Gallwch weld paentiadau gwreiddiol mewn oriel gyfagos neu siarad ag artist wrth ei îsl.

Make a booking

07761 233 733

http://www.rowanhuntley.com

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

North Wind Studio & Gallery

Mae North Wind, sydd wedi'i lleoli o fewn pellter cerdded o Fae hardd y Tri Chlogwyn ac sy'n agos at Glwb Golff Pennard, yn stiwdio a man arddangos unigryw Rowan Huntley, artist proffesiynol, ers 25 o flynyddoedd.

Mae'r stiwdio waith hyfryd hon, sydd mewn gardd bert ym mhentref tawel Pennard, mewn lleoliad delfrydol i'w mwynhau ar y cyd â theithiau cerdded iachusol ar hyd Clogwyni Pennard, chwarae golff neu gael coffi a theisen yn Siop Goffi Bae'r Tri Chlogwyn.

Yn North Wind, mae croeso i ymwelwyr bori dros baentiau gwreiddio heb neb i darfu arnynt yn yr oriel neu gallant fwynhau sgwrs yn y stiwdio am ddeunyddiau celf ac anturiaethau os dymunant. Cynhelir yr oriel unigryw hon gan artist unigol felly y gellir ymweld â hi drwy drefnu ymlaen llaw yn unig, er mwyn gallu paentio yn y stiwdio a gwneud gwaith maes; fodd bynnag, mae croeso cynnes yma i chi. Os hoffech alw heibio, ffoniwch ymlaen llaw ar 07761 233 733 neu e-bostiwch rowan@rowanhuntley.co.uk.

Mae ysbrydoliaeth Rown, sy'n dod yn gyfan gwbl o'r amgylchedd naturiol, yn amlwg yn ei phaentiadau o draethau tywodlyd eang, moroedd stormus ac arfordir creigiog penrhyn Gŵyr. Mae ei phaentiadau cynrychioliadol yn portreadu tir bregus a garw, awyr atgofus a'r ffordd hardd, fyrhoedlog y mae'r golau a'r cysgod yn ymddangos ar y dirwedd.

Hefyd wedi'u harddangos y mae astudiaethau a phaentiadau o fynyddoedd a rhewlifoedd o'i theithiau i'r Alpau, yr Ynys Las ac Antartica. Mae Rowan yn Aelod o'r Alpine Club a hi oedd y person cyntaf i gael gwobr Preswylfa Artist gan Sefydliad Ymchwil Cyfeillion Scott Polar ar y cyd â'r Llynges Frenhinol. Roedd y lleoliad hwn yn 2010 yn cynnwys mordaith hir ar long HMS Scott ar ei thaith gyntaf i Antartica. Trwy gyd-ddigwyddiad, mae HMS Scott yn gysylltiedig ag Abertawe a chroesawyd Rowan ar y llong yn ystod ei hymweliad olaf i Ddoc y Brenin yma ym mis Mai 2013.

www.rowanhuntley.co.uk

Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Parcio ar y safle Dim smygu o gwbl

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Gwybodaeth oriau agor

North Wind is open by prior arrangement only, as it is a working studio, however visits can be arranged for any day of the week between 10am & 7pm.

Cyswllt

Cyfeiriad post


www.rowanhuntley.com

E-bost

rowanhuntley13@gmail.com

Ffoniwch ni

07761 233 733

Gwobrau

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd