Morgans Hotel

Mae Morgans yn westy bwtîc moethus, yn fwyty, ac yn far yng nghanol dinas Abertawe.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 484848 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Morgans Hotel


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Trwyddedig Lifft Parcio preifat Restaurant / Café Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Gwasanaeth ystafell ar gael Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue


Designation

Gwesty


Roedd Morgans, sydd mewn adeilad rhestredig Gradd II, yn gartref i'r awdurdod porthladd. Mae'n llawn cymeriad a swyn, ac yn cynnwys pedwar deg dwy o ystafelloedd gwely moethus, cyfleusterau ciniawa gwych a dau far cyfoes.

Dewch i gael eich hudo gan ystafelloedd gwely cysurus Morgans sydd wedi'u dylunio'n unigol, a naws moethus pob ystafell unigol gan gynnwys teledu sgrîn fflat enfawr, ystafelloedd ymolchi en-suite a chawodau dwbl.

Gyferbyn â'r prif westy y mae Tŷ Tref Morgans, a oedd yn adeilad rhaglywiaeth yn wreiddiol, ac yn darparu llety hwyl a steilus am brisiau fforddiadwy, wrth barhau i gynnig y steil a'r cysur a ddisgwylir ym Morgans.

Gall gwesteion hefyd fanteisio ar barcio diogel ar y safle, brecwast Cymreig llawn a chysylltiad cyflym â'r we.

Gall gwesteion fwyta mewn steil ym mwyty Morgans gyda bwydlenni cyffrous a chreadigol a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithiol sy'n galluogi gwesteion i fwynhau profiad bwyta amheuthun i'r eithaf.
Mae bwyta o dan y sêr hefyd ar gael, gydag Atriwm moethus Morgans, lleoliad swynol sy'n berffaith ar gyfer grwpiau bychain.

Mwynhewch ddiod ym Morgans ac ymlaciwch gyda ffrindiau mewn amgylchiadau cyfoes Barau Morgans, ymdrochwch yn yr awyrgylch gyda chwrw oer, gwydraid o win neu'r coctel perffaith. Neu gall gwesteion fynd i Far Champagne Morgans, dewis steilus i'r soffas meddal yn y barau eraill. Y bar Champagne yw'r lle i chi ac mae'n denu cymysgedd o bobl leol ffasiynol.

Morgans yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiadau corfforaethol, yn addas i hyd at 85 o westeion, llogi ystafelloedd hyblyg, technoleg o'r radd flaenaf a phrisiau cynrychiolydd dydd.

Mae Morgans hefyd yn cynnig cyfleusterau ar gyfer digwyddiadau preifat a phriodasau gyda hyd at gant a phedwar deg o bobl, gyda bwyd a lluniaeth arbenigol ac ystod o opsiynau bwyd ar gael a all gael eu newid yn ôl eich anghenion.

Cyfeiriad post:
Somerset Place
Swansea
SA1 1RR

Rhif ffôn:
# 01792 484848   

Cyfeiriad e-bost:
@ reception@morganshotel.co.uk

Gwefan:
W www.morganshotel.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 42
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £62.50

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Gwesty Mawr Gorau (2012)

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Gwesty Mawr Gorau (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Large Independent Hotel (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Large Independent Hotel (2014)

Swansea Bay Good Food Circle Member

Swansea Bay Good Food Circle Member

Visit Wales Gold Award 2018

Visit Wales Gold Award 2018

Swansea Life Awards 2017 - Best Hotel

Swansea Life Awards 2017 - Best Hotel

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Half price rooms Every Sunday at Morgans

Forget the stress of returning to work and start the week a little different with half price Sunday stays. With prices starting from £62.50 per room in the townhouse and £75 per room in Morgans main hotel you could be forgiven for extending your weekend in the luxury of Morgans. Booking is advisable with limited availability. Use promo code WEB3 when booking online or call 01792 484848.

Dinner, Bed & Breakfast Every Thursday at Morgans from £99 per room

Join us any Thursdays evening at Morgans and benefit from our Dinner, Bed and Breakfast offer. Book any one of our luxurious rooms in either Morgans Townhouse or Morgans Main Hotel and receive a delicious 2 course meal absolutely FREE! Use Promo code DBB when booking online or call our reception on 01792 484848.

Dinner, Bed & Breakfast Every Thursday at Morgans from £99 per room

Join us any Thursdays evening at Morgans and benefit from our Dinner, Bed and Breakfast offer. Book any one of our luxurious rooms in either Morgans Townhouse or Morgans Main Hotel and receive a delicious 2 course meal absolutely FREE! Use Promo code DBB when booking online or call our reception on 01792 484848.

A Room for Romance - From £169 per room

Romance your partner with the ultimate romantic escape at Morgans. Lavish your partner with a devilish pre-dinner delight of Champagne and chocolates, seduce them with a satisfying meal by candle-light and sweep them off their feet with a stay in one of irresistible rooms, which guarantee a pleasurable night sleep. For further information or to book please contact reception on 01792 484848 T&C's: Price is based on two peeople sharing a Double Room in the Main Hotel and includes a 75cl bottle of Veuve Clicquot and chocolates plus a £50 dinner allowance for two. Offer excludes Valentine's weekend. Images are for illustration purposes only.

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.