fbpx
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Morgans Hotel

Yn dilyn y cyngor diweddar gan y llywodraeth, mae’r lleoliad hwn ar gau dros dro. Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth ac os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Ffoniwch ni

01792 484848

Croeso Cymru * * * *

Morgans Hotel

Roedd Morgans, sydd mewn adeilad rhestredig Gradd II, yn gartref i'r awdurdod porthladd. Mae'n llawn cymeriad a swyn, ac yn cynnwys pedwar deg dwy o ystafelloedd gwely moethus, cyfleusterau ciniawa gwych a dau far cyfoes.

Dewch i gael eich hudo gan ystafelloedd gwely cysurus Morgans sydd wedi'u dylunio'n unigol, a naws moethus pob ystafell unigol gan gynnwys teledu sgrîn fflat enfawr, ystafelloedd ymolchi en-suite a chawodau dwbl.

Gyferbyn â'r prif westy y mae Tŷ Tref Morgans, a oedd yn adeilad rhaglywiaeth yn wreiddiol, ac yn darparu llety hwyl a steilus am brisiau fforddiadwy, wrth barhau i gynnig y steil a'r cysur a ddisgwylir ym Morgans.

Gall gwesteion hefyd fanteisio ar barcio diogel ar y safle, brecwast Cymreig llawn a chysylltiad cyflym â'r we.

Gall gwesteion fwyta mewn steil ym mwyty Morgans gyda bwydlenni cyffrous a chreadigol a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithiol sy'n galluogi gwesteion i fwynhau profiad bwyta amheuthun i'r eithaf.
Mae bwyta o dan y sêr hefyd ar gael, gydag Atriwm moethus Morgans, lleoliad swynol sy'n berffaith ar gyfer grwpiau bychain.

Mwynhewch ddiod ym Morgans ac ymlaciwch gyda ffrindiau mewn amgylchiadau cyfoes Barau Morgans, ymdrochwch yn yr awyrgylch gyda chwrw oer, gwydraid o win neu'r coctel perffaith. Neu gall gwesteion fynd i Far Champagne Morgans, dewis steilus i'r soffas meddal yn y barau eraill. Y bar Champagne yw'r lle i chi ac mae'n denu cymysgedd o bobl leol ffasiynol.

Morgans yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiadau corfforaethol, yn addas i hyd at 85 o westeion, llogi ystafelloedd hyblyg, technoleg o'r radd flaenaf a phrisiau cynrychiolydd dydd.

Mae Morgans hefyd yn cynnig cyfleusterau ar gyfer digwyddiadau preifat a phriodasau gyda hyd at gant a phedwar deg o bobl, gyda bwyd a lluniaeth arbenigol ac ystod o opsiynau bwyd ar gael a all gael eu newid yn ôl eich anghenion.

Designation

Gwesty

Morgans Hotel
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Trwyddedig Lifft Parcio ar y safle Parcio preifat Teledu lloeren Teledu lloeren yn yr ystafell Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Somerset Place
Swansea
SA1 1RR

www.morganshotel.co.uk

E-bost

reception@morganshotel.co.uk

Ffoniwch ni

01792 484848

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Gwesty Mawr Gorau (2012)

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Gwesty Mawr Gorau (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Large Independent Hotel (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Large Independent Hotel (2014)

Swansea Bay Good Food Circle Member

Swansea Bay Good Food Circle Member

Visit Wales Gold Award 2018

Visit Wales Gold Award 2018

Swansea Life Awards 2017 - Best Hotel

Swansea Life Awards 2017 - Best Hotel

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr ystafelloedd 42
  • Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from £62.50

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd