Mewslade Bay beach

Mewslade Bay beach is a snug spot at the bottom of a small valley. Enjoy sloping sea cliffs, unspoilt scenery and breathtaking views.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Maes parcio agosaf tua 400m Cludiant cyhoeddus tua 400m Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd


Mewslade Bay beach is a snug spot at the bottom of a small valley. Enjoy sloping sea cliffs, unspoilt scenery and breathtaking views.

There is a car park for Mewslade Bay, but it is some distance away (approx. 400m). The distance between car park and beach may include difficult or rough terrain. Please note that there are no toilets in the car park and no refreshments are available nearby, so be sure to pack a picnic!

Mewslade Bay is serviced by public transport, but it is some distance away (approx. 400m). The distance between the stop and beach may include difficult or rough terrain.

Please note that Mewslade Bay is not accessible by wheelchair and there is no lifeguard on duty. Dogs are allowed on the beach all year round.

Cyfeiriad post:
Near Rhossili
SA3 1PH

Cyfeiriad e-bost:
@ tourism.team@swansea.gov.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.