Mercure Swansea

Cyfnewidiwch y bwrlwm trefol am olygfeydd llyn llonydd Gwesty'r Mercure Abertawe, sy'n borth i benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.
Croeso Cymru
* * *
# 01792 626371 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Mercure Swansea


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Pwll dan do Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Parcio ar y safle Ardaloedd i anifeiliaid anwes Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Restaurant / Café Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Gwasanaeth ystafell ar gael Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue


Designation

Gwesty


Croeso i Westy'r Mercure Abertawe.

Ymlaciwch ar garreg drws cefn gwlad cyffrous Cymru yng Ngwesty'r Mercure Abertawe yng Ngorllewin Morgannwg. Ar ôl troedio'r bryniau a'r arfordir yn ystod y dydd, dewch yn ôl i fwynhau diod ger tân twym yn ein bar clyd neu ewch i Abertawe am ddiwrnod o siopa a noson allan yn y dref.

Dewch i flasu'r cynnyrch lleol gorau a'r danteithion arbennig sydd ar fwydlen dymhorol ein bwyty. Gall gwesteion busnes sydd wedi gweithio'n galed drwy'r dydd yn ein 8 ystafell gyfarfod hyblyg ymlacio drwy ddefnyddio cyfleusterau ein clwb iechyd.

Bydd plant yn dwlu ar Westy'r Mercure Abertawe, gyda phwll dan do a thraethau cyfagos a fydd yn eu difyrru am oriau.

Mae Gwesty'r Mercure Abertawe dair milltir o ganol dinas Abertawe mewn gerddi sydd wedi'u tirlunio. Mae traethau penrhyn Gŵyr 5 milltir i ffwrdd a gellir cerdded i Stadiwm Liberty.

Mae'n holl ystafelloedd yn cynnwys teledu sgrîn wastad a WiFi safonol am ddim. Beth am drefnu i aros yn ein hystafelloedd breintiedig o'r radd flaenaf, lle cewch WiFi cyflym iawn am ddim, ffilmiau diderfyn, peiriant coffi Nespresso, gŵn nos, sliperi a phapur newydd.

Mae gan ein 8 ystafell gyfarfod â gwasanaeth cyflawn fynediad i'r rhyngrwyd, ac mae'n gerddi ger y llyn yn cynnig cefndir nodedig i'ch parti priodas.

Cyfeiriad post:
Phoenix Way
Swansea
SA7 9EG

Rhif ffôn:
# 01792 626371   

Cyfeiriad e-bost:
@ sales.mercureswansea@jupiterhotels.co.uk

Gwefan:
W www.mercureswansea.co.uk/

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 119
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £0.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Green Tourism Silver Award

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Discover Swansea With Mercure

Relax. Revive. Reawaken. Recharge. From £149 per couple, you can enjoy a two night stay with breakfast both mornings PLUS dinner, from our Chef’s Choice Menu on one night. Complimentary use of the Feel Good Health Club during your stay. FREE high speed WiFi available throughout the hotel. Book up until 5th September 2019, for stays between 1st June 2019 until 6th September 2019, subject to availability. Upgrade to a privilege room from £20 per night and enjoy a Nespresso coffee machine, robe and slippers. Call 01792 626371 to book and quote LOVSPR

1 nights B&B with complimentary Afternoon Tea

Enjoy an afternoon tea overlooking the landscape garden and tranquil lake views or inside our newly refurbished lounge. Stay overnight and enjoy a hearty breakfast in the morning. £89.00 per classic room* including 3pm check out. Quote DISCOVER at the time of booking. *Upgrades available from £15.00 Call 01792 626371 to book

Discover Swansea With Mercure

Relax. Revive. Reawaken. Recharge. From £149 per couple, you can enjoy a two night stay with breakfast both mornings PLUS dinner, from our Chef’s Choice Menu on one night. Complimentary use of the Feel Good Health Club during your stay. FREE high speed WiFi available throughout the hotel. Book up until 5th September 2019, for stays between 1st June 2019 until 6th September 2019, subject to availability. Upgrade to a privilege room from £20 per night and enjoy a Nespresso coffee machine, robe and slippers. Call 01792 626371 to book and quote LOVSPR

1 nights B&B with complimentary Afternoon Tea

Enjoy an afternoon tea overlooking the landscape garden and tranquil lake views or inside our newly refurbished lounge. Stay overnight and enjoy a hearty breakfast in the morning. £89.00 per classic room* including 3pm check out. Quote DISCOVER at the time of booking. *Upgrades available from £15.00 Call 01792 626371 to book

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.