fbpx
Castell Ystumllwynarth – Bellach ar agor ar gyfer tymor 2024!
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Mercure Swansea

Cyfnewidiwch y bwrlwm trefol am olygfeydd llyn llonydd Gwesty'r Mercure Abertawe, sy'n borth i benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.

Make a booking

01792 626371

https://www.mercureswansea.co.uk/

Croeso Cymru * * *

Mercure Swansea

Croeso i Westy'r Mercure Abertawe.

Ymlaciwch ar garreg drws cefn gwlad cyffrous Cymru yng Ngwesty'r Mercure Abertawe yng Ngorllewin Morgannwg. Ar ôl troedio'r bryniau a'r arfordir yn ystod y dydd, dewch yn ôl i fwynhau diod ger tân twym yn ein bar clyd neu ewch i Abertawe am ddiwrnod o siopa a noson allan yn y dref.

Dewch i flasu'r cynnyrch lleol gorau a'r danteithion arbennig sydd ar fwydlen dymhorol ein bwyty. Gall gwesteion busnes sydd wedi gweithio'n galed drwy'r dydd yn ein 8 ystafell gyfarfod hyblyg ymlacio drwy ddefnyddio cyfleusterau ein clwb iechyd.

Bydd plant yn dwlu ar Westy'r Mercure Abertawe, gyda phwll dan do a thraethau cyfagos a fydd yn eu difyrru am oriau.

Mae Gwesty'r Mercure Abertawe dair milltir o ganol dinas Abertawe mewn gerddi sydd wedi'u tirlunio. Mae traethau penrhyn Gŵyr 5 milltir i ffwrdd a gellir cerdded i Stadiwm Liberty.

Mae'n holl ystafelloedd yn cynnwys teledu sgrîn wastad a WiFi safonol am ddim. Beth am drefnu i aros yn ein hystafelloedd breintiedig o'r radd flaenaf, lle cewch WiFi cyflym iawn am ddim, ffilmiau diderfyn, peiriant coffi Nespresso, gŵn nos, sliperi a phapur newydd.

Mae gan ein 8 ystafell gyfarfod â gwasanaeth cyflawn fynediad i'r rhyngrwyd, ac mae'n gerddi ger y llyn yn cynnig cefndir nodedig i'ch parti priodas.

Designation

Gwesty

Mercure Swansea
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Pwll dan do Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Parcio ar y safle Ardaloedd i anifeiliaid anwes Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Bwyty / Caffi Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Gwasanaeth ystafell ar gael Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Phoenix Way
Swansea
SA7 9EG

www.mercureswansea.co.uk/

E-bost

info@mercureswansea.co.uk

Ffoniwch ni

01792 626371

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Green Tourism Silver Award

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr ystafelloedd 119
  • Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from £0.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd