Llangennith beach

Llangennith beach is situated on the western edge of the Gower Peninsula. Dog-friendly, family-friendly and great for watersports.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Maes parcio agosaf tua 200m Lluniaeth tua 200m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Addas i chwaraeon dŵr Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd


Llangennith beach is situated on the western edge of the Gower Peninsula. Dog-friendly, family-friendly and great for watersports.

There is a moderate amount of walking required from the car park (approx. 200m). The distance between car park and beach may include difficult or rough terrain.

There are toilets in the car park or nearby.

Refreshments are available, but a moderate amount of walking is required (approx. 200m). The distance between refreshments and beach may include difficult or rough terrain.

Dogs are allowed on the beach all year

Praise for Llangennith

One of the '10 classic surfing beaches' (The Guardian)

One of the 'Top 10 UK surf spots' (The Guardian)

Safety notes:
If surfing at Llangennith, watch out for shipwrecks below the waterline.

Cyfeiriad post:
Llangennith,
Gower
SA3 1JD

Cyfeiriad e-bost:
@ tourism.team@swansea.gov.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.