Langland Bay House Bed & Breakfast

Mae Tŷ Bae Langland mewn gardd fawr breifat, gan gynnig golygfeydd di-dor o'r bae a'r penrhyn.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 367241 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Parcio ar y safle Parcio preifat Teledu lloeren yn yr ystafell Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi


Designation

Gwely a brecwast


Ein nod yw cynnig arhosiad pleserus, hamddenol a phersonol i ymwelwyr ym Mae Langland yn y lleoliad traddodiadol i deuluoedd hwn sydd â chabanau dymunol o Oes Victoria yn amlinellu'r promenâd. Rydym ni'n agos iawn i'r Mwmbwls os hoffech gerdded yno i ymweld â'r castell, tafarndai a thai bwyta, ac mae'n dro byr yn y car i gestyll a thraethau lleol penrhyn Gŵyr, neu'n ymhellach eto i'r Mynydd Du, Bannau Brycheiniog a'r Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Rydym wedi'n lleoli'n berffaith ar gyfer llawer o weithgareddau. Mae RNLI yn gwylio dros y traeth tywodlyd yn ystod y gwyliau ac mae cyrtiau tenis caled a chwrs golff trawiadol gerllaw. Mae cerdded, beicio, nofio, syrffio neu bysgota oll yn weithgareddau lleol i'w mwynhau, ac mae hyfforddiant ar gael.

Rydym yn coginio brecwast Cymreig traddodiadol, sy'n cael ei weini yn yr ystafell fwyta sy'n edrych allan dros y traeth, gan gynnwys ein bara lawr ein hunain a chan ddefnyddio cynnyrch lleol a chartrefol. Mae brecwast llysfwytäol a chyfandirol hefyd ar gael. Mae digon o le i barcio oddi ar y ffordd, garej diogel i feiciau, cyfleusterau sychu a Wi-Fi am ddim. Os ydych chi am ymgilio o'r byd, mae rhwydwaith ffonau symudol yn gyfyngedig, felly dewch i ymlacio ac ymdrochi yn harddwch Cymru!

Cyfeiriad post:
Langland Bay House
27 Langland Bay Road
Swansea
SA3 4QP

Rhif ffôn:
# 01792 367241    M 00447778596973

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@langlandbayhouse.com

Gwefan:
W www.langlandbayhouse.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 1
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £125.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.