fbpx
Ymunwch â’n her ‘Ditectifs Carreg Drws’ i ailddarganfod beth sydd ar eich carreg drws!
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

King Arthur Hotel Self Catering Cottage Apartments

Fflatiau Bwthyn y King Arthur

Make a booking

01792 390775

http://www.kingarthurhotel.co.uk

Croeso Cymru * * * * *

King Arthur Hotel Self Catering Cottage Apartments

Pedair fflat bwthyn gwyliau llawn lle ond cysurus ym mhentref hardd Reynoldston yng nghanol penrhyn Gŵyr wrth ymyl y prif westy sydd ar agor i gael bwyd a diod trwy'r dydd.

Mae'r fflatiau bwthyn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, grwpiau o ffrindiau, pobl sy'n dwlu ar gŵn neu barau sy'n chwilio am seibiant yn yr ardal drawiadol hon o harddwch naturiol eithriadol gyda thraethau arobryn o fewn tafliad carreg.

Rhentwch naill ai fflat bwthyn gwyliau 1 ystafell wely neu 2. Mae'r holl ystafelloedd gwely wedi'u haddurno'n brydferth mewn modd arfordirol-wledig gyda mynedfa breifat, teras neu falconi a golygfeydd ar draws maes y pentref a'r cefn gwlad gerllaw. Mae lle parcio ar gael ar gyfer pob fflat yng nghefn yr adeilad.

Mae gan bob fflat ystafell fyw fawr a chyfforddus, gyda lle tân boncyffion nwy a chegin llawn cyfarpar gydag oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad/sychu dillad. Mae cyfleusterau'n cynnwys teledu sgrîn fflat, chwaraewr DVD a Wi-Fi ynddynt i gyd. Mae'r holl fflatiau'n cynnwys tywelion a lleiniau.

Designation

Hunanarlwyo

King Arthur Hotel Self Catering Cottage Apartments
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Darperir llieiniau Cerddoriaeth fyw Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Bwyty / Caffi Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Licensed Wedding Venue

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Higher Green,
Reynoldston
Gower
Swansea

SA3 1AD

www.kingarthurhotel.co.uk

E-bost

info@kingarthurhotel.co.uk

Ffoniwch ni

01792 390775
-

Gwobrau

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 4
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 4
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 525.00

Hygyrchedd