fbpx
Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream, 25 Awst
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Horton Farmhouse

Ffermdy traddodiadol y tu mewn i ardd furiog ddiogel. Ychydig o funudau'n unig o Horton, traeth tywodlyd a diogel.

Make a booking

01792 390256

http://www.hortonfarm.co.uk/

Croeso Cymru * * * *

Horton Farmhouse

Mae penrhyn Gŵyr yn cynnig rhywbeth i bawb, o lwybrau cerdded arfordirol a mewndirol sy'n cynnig golygfeydd anhygoel i draethau tywodlyd a diogel sy'n berffaith ar gyfer nofio a syrffio. Ceir tri chwrs golff a merlota gerllaw. Mae dinas Abertawe oddeutu 15 milltir i ffwrdd, gan gynnig yr holl atyniadau ac adloniant byddwch yn eu disgwyl mewn dinas fawr.

Y Ffermdy:
Lle cysgu i ddeg o bobl + crud mewn pum ystafell wely en-suite, a phob un ohonynt â theledu lliw sy'n chwarae DVD (mae un o'r ystafelloedd gwely ar y llawr gwaelod).
Dwy ystafell wely fawr, tair ystafell wely ddwbl (gallent fod naill ai'n ddwbl neu'n fawr yn unol â'r gofynion)
Darperir dillad gwely (dewch â'ch tywelion eich hunain)

Cegin osod gyda rayburn, ffwrn ddwbl drydanol, oergell, microdon a pheiriant golchi llestri.

Mae gan yr ystafell aml-bwrpas sinc, peiriant golchi, peiriant sychu ac oergell/rhewgell.
Mae gan ystafell ymolchi llawr gwaelod gawod, toiled a sinc.

Mae gan yr ystafell fyw le tân inglenook â stôf llosgi pren, teledu Freeview lliw a chwaraewyr DVD â drysau dwbl sy'n arwain i'r patio.

Mae'r ail ystafell fyw yn arwain i'r ystafell fwyta a'r ystafell wydr.
Mae gan yr ystafell wydr seddau cyffyrddus, system stereo a drysau sy'n arwain i'r patio.

Mae gan yr ystafell fwyta le i 10 o bobl.

Mae lle eistedd i 10 o bobl yn yr ardal batio y tu allan ynghyd â barbeciw nwy

Mynediad i'r rhyngrwyd
Ar gael i'w logi drwy gydol y flwyddyn, ystyrir arosiadau byr yn ystod cyfnodau tawel
Dim smygu y tu mewn i'r ffermdy
Dim anifeiliaid
Mae'r holl gyfleusterau'n gynhwysol

I wirio argaeledd a phrisiau, ewch i'r wefan ganlynol www.hortonfarmgower.co.uk

Designation

Hunanarlwyo

Cyfleusterau
Croeso i blant Gwely crud ar gael Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Horton Farm
Horton
Gower
Swansea
SA3 1LB

www.hortonfarm.co.uk/

E-bost

sandramumby@gmail.com

Ffoniwch ni

01792 390256
07534499797

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 1
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 10
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 775.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd