fbpx
Joiwch Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Home from Home Holiday Cottages

Rydym yn sicrhau y byddwch yn mwynhau eich gwyliau ar benrhyn Gŵyr heb drafferthion drwy gydweddu ein llety hunanarlwyo â'ch anghen

Ffoniwch ni

01792 360624

Croeso Cymru From Awaiting Grading To * * * * *

Home from Home Holiday Cottages

Yn Home From Home, rydym yn sicrhau y byddwch yn mwynhau eich gwyliau ar benrhyn Gŵyr heb drafferthion drwy gydweddu ein llety hunanarlwyo â'ch anghenion unigol chi.
"Rydym ni newydd ddychwelyd o seibiant ardderchog ym Mhanc High Kiln ac roeddwn ni am ddweud pa mor dda oedd eich gwasanaeth yn Home From Home. Mae'r taflenni gwybodaeth a'r neges destun i'n hatgoffa pa bagiau sbwriel a oedd yn rhaid eu rhoi wrth ymyl y ffordd yn fân-gyffyrddiadau, ond maent yn gwneud byd o wahaniaeth gyda'i gilydd.

Byddwn yn sicr yn ymweld â chi eto a byddwn yn argymell eich gwasanaethau i'n ffrindiau a'n teulu". H Rees
Yn Home from Home, rydym yn cynnig mwy na 200 o gartrefi preifat, wedi'u dethol i chi ddewis ohonynt. Ein nod ni yw gwneud eich seibiant yn fythgofiadwy.

Dyma pam mae ymwelwyr yn dychwelyd atom flwyddyn ar ôl blwyddyn, boed yn gyplau sy'n chwilio am seibiant rhamantus i ffrindiau a theuluoedd sydd am wneud y mwyaf o draethau arobryn penrhyn Gŵyr.

Dihangfa i fagu nerth newydd; ymgiliwch i fan sy'n llawn llwybrau cerdded bendigedig, pentrefi gwledig hardd, cinio dydd Sul mewn tafarndai croesawgar ac amrywiaeth o atyniadau hamdden pwrpasol a ddyluniwyd i ehangu, gwella, maldodi ac addysgu.

Ni waeth eich diddordeb, boed yn mynd â'r cŵn am dro a syrffio neu siopa ac hamddena, rydym yn hyderus bod gennym eiddo addas i'ch cyllideb, eich dymuniadau a'ch anghenion. O lety sylfaenol i foethus, byddwn yn gwneud ein gorau glas drosoch.

Mae gennym dros 40 mlynedd o brofiad ac mae ein tîm wrth ei fodd yn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'r ardal a'r llety perffaith ar gyfer eu gwyliau.

Mae ein llyfryn moethus, 146 tudalen ar gael drwy'r ddolen ganlynol http://bit.ly/20UJjCB ac mae'n arddangos y rhan fwyaf o'n cartrefi gwyliau ond mae hyd yn oed yn fwy ar gael ar ein gwefan, gan gynnwys lluniau di-ri er mwyn i chi gael ymdeimlad o bob eiddo cyn cadw lle.

Rydym wedi creu fideos hefyd ac mae gennym ddwy hyd yn hyn - 'Bae Abertawe, y Mwmbwls a phenrhyn Gŵyr o'r awyr' a 'Gŵyr Gudd', ill dau yn rhoi safbwynt newydd o ran apêl penrhyn Gŵyr. Gallwch weld y ddwy fideo drwy'r dolenni canlynol http://bit.ly/1WIotFE a http://bit.ly/1VDVgvj

Mae diddordeb digidol Home from Home yn cynnwys ein ap ffôn clyfar i ymwelwyr, sef cynorthwy-ydd defnyddiol yn eich poced sy'n cynnig gwybodaeth helaeth am dai bwyta, traethau, gweithgareddau ac atyniadau. Chwiliwch am 'Home from Home holiday cottages' ar Apple Store ac Android i lwyrlwytho eich Ap Arweiniad Ymwelwyr i Benrhyn Gŵyr AM DDIM.

All-lein, mae ein swyddfeydd yng nghanol y Mwmbwls yn fwy na rhywle i gasglu allweddi. Mae'n llyfrgell llawn tywyswyr, taflenni a chylchgronau lleol y gallwch eu cymryd am ddim.

Rhagor maes o law pan fyddwn yn cyflwyno ein gwefan ffotograffaidd 360 gradd a fydd yn cynnwys nid yn unig y llety ond atyniadau allweddol i ymwelwyr hefyd.

Ac ewch i'n gwefan www.homefromhome.com i gadw lle ar-lein, gwirio argaeledd a phrisiau neu codwch y ffôn i siarad â ni ar 01792 360624

Designation

Hunanarlwyo

Home from Home Holiday Cottages
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Anifeiliaid anwes drwy drefniant Teledu lloeren Visitor Information Point

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

101 Newton Road
Mumbles
Swansea
SA3 4BN

www.homefromhome.com

E-bost

enquiries@homefromhome.com

Ffoniwch ni

01792 360624

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Self Catering Agency (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Self Catering Agency (2014)

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

From Awaiting Grading To * * * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 204
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 12
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 195.00

Hygyrchedd