Home from Home Holiday Cottages

Rydym yn sicrhau y byddwch yn mwynhau eich gwyliau ar benrhyn Gŵyr heb drafferthion drwy gydweddu ein llety hunanarlwyo â'ch anghen
Croeso Cymru
o Awaiting Grading
i * * * * *
# 01792 360624 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Home from Home Holiday Cottages


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Anifeiliaid anwes drwy drefniant Teledu lloeren Visitor Information Point


Designation

Hunanarlwyo


Yn Home From Home, rydym yn sicrhau y byddwch yn mwynhau eich gwyliau ar benrhyn Gŵyr heb drafferthion drwy gydweddu ein llety hunanarlwyo â'ch anghenion unigol chi.
"Rydym ni newydd ddychwelyd o seibiant ardderchog ym Mhanc High Kiln ac roeddwn ni am ddweud pa mor dda oedd eich gwasanaeth yn Home From Home. Mae'r taflenni gwybodaeth a'r neges destun i'n hatgoffa pa bagiau sbwriel a oedd yn rhaid eu rhoi wrth ymyl y ffordd yn fân-gyffyrddiadau, ond maent yn gwneud byd o wahaniaeth gyda'i gilydd.

Byddwn yn sicr yn ymweld â chi eto a byddwn yn argymell eich gwasanaethau i'n ffrindiau a'n teulu". H Rees
Yn Home from Home, rydym yn cynnig mwy na 200 o gartrefi preifat, wedi'u dethol i chi ddewis ohonynt. Ein nod ni yw gwneud eich seibiant yn fythgofiadwy.

Dyma pam mae ymwelwyr yn dychwelyd atom flwyddyn ar ôl blwyddyn, boed yn gyplau sy'n chwilio am seibiant rhamantus i ffrindiau a theuluoedd sydd am wneud y mwyaf o draethau arobryn penrhyn Gŵyr.

Dihangfa i fagu nerth newydd; ymgiliwch i fan sy'n llawn llwybrau cerdded bendigedig, pentrefi gwledig hardd, cinio dydd Sul mewn tafarndai croesawgar ac amrywiaeth o atyniadau hamdden pwrpasol a ddyluniwyd i ehangu, gwella, maldodi ac addysgu.

Ni waeth eich diddordeb, boed yn mynd â'r cŵn am dro a syrffio neu siopa ac hamddena, rydym yn hyderus bod gennym eiddo addas i'ch cyllideb, eich dymuniadau a'ch anghenion. O lety sylfaenol i foethus, byddwn yn gwneud ein gorau glas drosoch.

Mae gennym dros 40 mlynedd o brofiad ac mae ein tîm wrth ei fodd yn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'r ardal a'r llety perffaith ar gyfer eu gwyliau.

Mae ein llyfryn moethus, 146 tudalen ar gael drwy'r ddolen ganlynol http://bit.ly/20UJjCB ac mae'n arddangos y rhan fwyaf o'n cartrefi gwyliau ond mae hyd yn oed yn fwy ar gael ar ein gwefan, gan gynnwys lluniau di-ri er mwyn i chi gael ymdeimlad o bob eiddo cyn cadw lle.

Rydym wedi creu fideos hefyd ac mae gennym ddwy hyd yn hyn - 'Bae Abertawe, y Mwmbwls a phenrhyn Gŵyr o'r awyr' a 'Gŵyr Gudd', ill dau yn rhoi safbwynt newydd o ran apêl penrhyn Gŵyr. Gallwch weld y ddwy fideo drwy'r dolenni canlynol http://bit.ly/1WIotFE a http://bit.ly/1VDVgvj

Mae diddordeb digidol Home from Home yn cynnwys ein ap ffôn clyfar i ymwelwyr, sef cynorthwy-ydd defnyddiol yn eich poced sy'n cynnig gwybodaeth helaeth am dai bwyta, traethau, gweithgareddau ac atyniadau. Chwiliwch am 'Home from Home holiday cottages' ar Apple Store ac Android i lwyrlwytho eich Ap Arweiniad Ymwelwyr i Benrhyn Gŵyr AM DDIM.

All-lein, mae ein swyddfeydd yng nghanol y Mwmbwls yn fwy na rhywle i gasglu allweddi. Mae'n llyfrgell llawn tywyswyr, taflenni a chylchgronau lleol y gallwch eu cymryd am ddim.

Rhagor maes o law pan fyddwn yn cyflwyno ein gwefan ffotograffaidd 360 gradd a fydd yn cynnwys nid yn unig y llety ond atyniadau allweddol i ymwelwyr hefyd.

Ac ewch i'n gwefan www.homefromhome.com i gadw lle ar-lein, gwirio argaeledd a phrisiau neu codwch y ffôn i siarad â ni ar 01792 360624

Cyfeiriad post:
101 Newton Road
Mumbles
Swansea
SA3 4BN

Rhif ffôn:
# 01792 360624   

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@homefromhome.com

Gwefan:
W www.homefromhome.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o Awaiting Grading
i * * * * *
Cyfanswm yr unedau: 204
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 12
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £195.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Self Catering Agency (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Self Catering Agency (2014)

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Marcroft Road, Port Tennant Ref: 208 Was £630 | NOW £570

10% off full week stays between 17th August 2019 and the 21st September 2019.

Murton Lane, Newton Ref: 1224 Was £1620 | NOW £1461

10% OFF full week stays between the 17th August 2019 and the 04th October 2019

Highmoor, Marina Ref: 200_3 Was £615 | NOW £556

10% discount off full week stays between 24th August and 21st September 2019.

Hazel Cottage, Mumbles Ref: 1213 Was £605 | NOW £547

10% discount off short breaks and full week stays between 28th August 2019 to the 4th October 2019.

Witsend, Horton Ref: 672 Was £1045 | NOW £943

10% discount off a full week stay between 31st August 2019 - 5th October 2019.

Caswell Bay House, Caswell Ref: 385 Was £1205 | NOW £1087

10% off full week stays between 6th September and 21st September 2019.

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.