fbpx
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Hill House Llanrhidian

Mae Hill House, annedd ar wahân sylweddol ar ei dir ei hun, yn addas ar gyfer teuluoedd estynedig sydd ar eu gwyliau ym Mhenrhyn Gŵyr.

Make a booking

0800 009 6399

https://www.hillhousegower.co.uk

Croeso Cymru * * * *

Hill House Llanrhidian

Diolch am eich diddordeb mewn aros yn Hill House. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch ar y tudalennau hyn neu ar ein gwefan, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Gyda'i bedair ystafell wely, dwy ystafell ymolchi, dwy ystafell fyw a chegin fawr ar ffurf ffermdy sy'n llawn cyfarpar, mae Hill House yn darparu llety cyfforddus ar gyfer gwyliau teuluol ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae llawer o'n hymwelwyr yn grwpiau mawr o deuluoedd ac mae'r cyfuniad o ystafell wely ar y llawr cyntaf â thoiled a chawod gerllaw yn addas ar gyfer neiniau a theidiau â man broblemau symudedd. Mae dwy ystafell wely ddwbl, un ystafell â thri gwely sengl a phâr o welyau ar y llawr cyntaf.

Rydym yn cynnig llety i anifeiliaid anwes ac yn hapus i gynnig llety i fwy nag un anifail anwes drwy drefniant ymlaen llaw.

Mae lleoliad gwledig Hill House ar arfordir gogledd Gŵyr yn darparu golygfeydd panoramig o'r foryd ar draws tir ffermio agored a morfeydd heli Moryd Llwchwr a Moryd Burry. Mae'r teras sy'n wynebu tuag at y de sydd â chyfleusterau barbeciw yn darparu man gwych i wylio machlud haul godidog. Lawnt yn bennaf yw'r gerddi ac mae'n addas ar gyfer gemau pêl a raced. Mae'r dreif yn darparu digonedd o leoedd parcio oddi ar y stryd ar gyfer sawl car ac ôl-gerbydau bagiau.

Llanrhidian yw un o bentrefi hynaf y penrhyn ac mae'n dawel iawn gyda bron dim traffig yn gyrru trwyddo. Mae'r llwybr cerdded arfordirol yn mynd drwy'r pentref ac ar hyd y lôn sy'n rhedeg gerllaw Hill House. Mae llawer o lwybrau cerdded eraill yn mynd drwy'r pentref y gellir eu defnyddio ar gyfer mynd am dro bach neu am deithiau cerdded hwy.

Mae Llanrhidian a Hill House yn arbennig yn lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio ardal penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe. Gellir cyrraedd y mwyafrif o'r atyniadau (traethau, cyrsiau golff, bwytai, safleoedd treftadaeth etc)yn hawdd ar droed neu ar feic.

Designation

Hunanarlwyo

Hill House Llanrhidian
Cyfleusterau
Croeso i blant Gwely crud ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Twb poeth Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Hill House
Llanrhidian
Swansea
SA3 1ER

www.hillhousegower.co.uk

E-bost

info@stay-gower.co.uk

Ffoniwch ni

0800 009 6399

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 1
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 9
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 530.00

Hygyrchedd