Highmead

Ceir golygfeydd trawiadol dros fae Porth Einon ac arfordir Gŵyr o'r tŷ hunanarlwyo hynod gyfforddus a thawel hwn.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 390300 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio preifat Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Hunanarlwyo


Gallwch fwynhau'r 5 ystafell wely en-suite â lle i 9 person (lle hefyd ar gyfer crud neu wely plentyn) ac ymlacio yn y lolfa haul drawiadol gyda phanorama o'r wawr tan y machlud.

Mae Highmead ar ochr ddeheuol y penrhyn ym mhentref bach Overton. Mae'r traeth poblogaidd, tro bach byr i ffwrdd, yn ddiogel i deuluoedd, ac mae achubwyr bywyd yn patrolio yno o'r gwanwyn tan ddiwedd yr haf.

LOLFA HAUL Ceir seddi cyfforddus i 12 person, golygfeydd panoramig a drysau Ffrengig i'r patio, yr ardal fwyta a barbeciw a'r ardd. Lloeren HDTV+B/Ray; Peiriant hi-fi gyda chwaraewr CD/tabled; Wi-fi cyflym iawn.

BWYTA Seddi cyfforddus ar gyfer 10+ gyda golygfeydd o'r môr; Llyfrau, gemau a mapiau lleol.

CEGIN Oergell/rhewgell math Americanaidd, ffwrn ddwbl, hob anwytho, peiriant golchi llestri, tegell, tostiwr, peiriant golchi dillad, microdon, llawer o offer
Pethau ychwanegol: cyllell torri cig trydan, prosesydd bwyd a pheiriant cymysgu bwyd, CD/Radio, peiriant coginio'n araf.

YSTAFELLOEDD GWELY 5 ystafell wely en-suite. 1 toiled ar wahân. Mae gan bob ystafell wely gawodydd pŵer.

1 brif ystafell wely en-suite, gwely maint brenin, soffa a bwrdd coffi, golygfeydd panoramig o'r môr.

2 ystafell wely ddwbl - 1 â gwely maint brenin a golygfeydd o'r môr ac 1 gwely dwbl a golygfeydd o gefn gwlad, y ddwy yn rhai en-suite.

1 â phâr o welyau neu wely maint brenin mawr - en-suite gyda chawod a golygfeydd o'r môr.

Pethau ychwanegol: Rheilen tywelion wedi'i gwresogi mewn 4 ystafell en-suite, sychwyr gwallt ym mhob ystafell.

GWRESOGI stôf goed fawr, gwres canolog a system wresogi dan y llawr mewn mannau.

Y tu allan: Gardd flaen gyda golygfeydd o'r môr, teras gyda seddi a lawnt; lawnt ochr amgaeedig sy'n ddelfrydol ar gyfer gemau plant neu i ymlacio; patio cefn gyda barbeciw nwy; seddi gardd yn y blaen a'r cefn. Lein ddillad gylchdro. Cyfleusterau

Cyfeiriad post:
Highmead
Overton
Port Eynon
Swansea
SA3 1NR

Rhif ffôn:
# 01792 390300   

Cyfeiriad e-bost:
@ holiday@highmeadgower.co.uk

Gwefan:
W www.highmeadgower.co.uk

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr unedau: 1
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 9
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £700.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.