fbpx
Dewch i fod yn heini gyda Chwaraeon ac Iechyd
Dod o hyd i weithgaredd
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Hardingsdown Bunkhouse

Tŷ Bynciau Hardingsdwn - llety cyfforddus a fforddiadwy i unigolion, teuluoedd a grwpiau ar fferm organig weithredol yng nghanol bro Gŵyr.

Make a booking

+441792386222

http://bunkhousegower.co.uk

Croeso Cymru * * * *

Hardingsdown Bunkhouse

Mae Tŷ Bynciau Hardingsdown yn lleoliad perffaith ar gyfer amrywiaeth o wyliau ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae'r tŷ bynciau ar Fferm Lower Hardingsdown, oddeutu pymtheg milltir o Abertawe ac mae mewn lleoliad delfrydol i chi fanteisio ar olygfeydd, traethau, llwybrau cerdded a cheffyl yr ardal hardd hon.

Ysgubor garreg wedi'i hadfer yn chwaethus ac yn fodern yw'r tŷ bynciau ar fferm organig weithredol.

Gall hyd at 14 o bobl gysgu'n gyfforddus yn y tŷ bynciau. Mae pedair ystafell wely â lle i 12 o bobl a dau wely cadair yn yr ystafell fyw sy'n creu 14 gwely. Mae un ystafell wely ag un gwely bync ar y llawr gwaelod, ac ar y llawr cyntaf mae ystafell wely ag un gwely bync, ystafell wely â gwely bync a gwely sengl ac ystafell wely a phum gwely sengl. Mae ystafell gawod ar y llawr cyntaf gyda thoiled a basn.

Mae ystafell fyw glyd ar y llawr gwaelod yn ogystal â chegin gyda dwy oergell, cwcer â chwe chylch, sinc dwbl, yr holl lestri angenrheidiol, cyllyll a ffyrc, sosbenni a phadellau. Mae dwy ystafell gawod â thoiled a basn ar y llawr gwaelod hefyd.

Mae'r tŷ bynciau wedi'i wresogi trwyddo gyda phwmp gwres ffynhonnell ddaear sy'n ei wneud yn gynnes ac yn glyd ar nosweithiau oer y gaeaf!

Y tu allan mae digon o le i barcio ceir a phatio sy'n berffaith ar gyfer barbeciwiau. Mae ystafell sychu ar wahân hefyd a lle dan glo i storio unrhyw gyfarpar awyr agored yn ogystal â thap allanol i olchi eich offer.

Rhannu ystafell... lle rydych yn talu am eich gwely am y noson ac yna'n rhannu'r cyfleusterau (h.y. y gegin, yr ystafell fyw a'r ystafelloedd ymolchi) â phobl eraill sy'n aros yno. Y gost y person am noson yw £20

Llogi'r llety cyfan... lle rydych yn llogi'r tŷ bynciau cyfan at eich defnydd unigol chi. Y gost yw £220 y noson ar gyfer nos Wener, nos Sadwrn, gwyliau'r ysgol a gwyliau banc. Codir £190 y noson am nos Sul a nosweithiau yng nghanol yr wythnos. Byddai'n costio £1330.00 i logi'r tŷ bynciau am wythnos l

Designation

Llety Byncws

Cyfleusterau
Croeso i blant Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Llieiniau i’w hurio Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Lower hardingsdown farm
Llangennith
SA3 1HT

bunkhousegower.co.uk

E-bost

bunkhousegower@btconnect.com

Ffoniwch ni

+441792386222
07969 907613

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 1
  • Cysgu (isafswm) 2
  • Cysgu (uchafswm) 12
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 0.00

Hygyrchedd