Gower Surfing

Sefydlwyd Gower Surfing 15 mlynedd yn ôl ac mae'n un o'r ysgolion syrffio gorau a gymeradwyir gan ‘Surfing Great Britain’.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
M 07739 536122 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Gower Surfing


Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd


Gower Surfing – Ysgol Syrffio Gŵyr yw'r UNIG ysgol syrffio drwyddedig yn ardal Abertawe a'r unig ysgol syrffio gymeradwy a ganiateir i roi gwersi syrffio ym Mae Caswell, ger pentref y Mwmbwls, penrhyn Gŵyr. Rydym yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn, o'n caban syrffio ar y promenâd.

Gwybodaeth am Gower Surfing - Sefydlwyd Ysgol Syrffio Gŵyr 15 mlynedd yn ôl ac mae'n un o'r ysgolion syrffio gorau a gymeradwyir gan ‘Surfing Great Britain’. Cafodd Jason Bradbury wers syrffio dan do gennym ar The Gadget Show a chafodd Anna Richardson wers syrffio awyr agored gennym ym Mae Caswell a ymddangosodd ar raglen Supersize Versus Superskinny Channel 4. Rydym hefyd wedi ymddangos yn y wasg genedlaethol, gan gynnwys cylchgrawn nodedig Coast, The Times, Guardian, Observer, Daily Mirror a'r Independent.

Ein harwyddair yw Syrffio i Bawb - rydym yn cynnal yr Academi Syrffio Iau enwog ym Mae Caswell 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol. Rydym yn gallu derbyn grwpiau mawr gan gynnwys grwpiau ceirw a phlu, grwpiau sgowtiaid a geidiaid, wythnosau gweithgareddau ysgol a gallwn gynnal sesiynau ar gyfer grwpiau bach neu sesiynau syrffio personol. Gallwch gadw lle ar-lein yn www.gowersurfingshop.com neu anfon neges destun at 077 395 361 22 am sesiynau syrffio munud olaf neu e-bostiwch ni yn info@gowersurfing.com i holi ynghylch sesiynau grŵp neu bwrpasol.

Ewch i adran Ysgol Syrffio Gŵyr ar y dudalen Atyniadau yn Abertawe i weld lluniau a fideos o'n gwersi, a fydd yn dangos yr hwyl y gallwch ei chael gyda Gower Surfing ar y traeth, beth bynnag fo'r tywydd!

Cyfeiriad post:
PO Box 83
Swansea
SA3 4XX

Rhif ffôn:
M 07739 536122

Cyfeiriad e-bost:
@ info@gowersurfing.com

Gwefan:
W www.gowersurfingshop.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open daylight hours.

Achrediadau

Syrffio Prydain Fawr

Syrffio Prydain Fawr

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion