fbpx
Tri cham yn unig... sydd angen eu cymryd i ddod o hyd i'ch llwybr dianc.
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Gower Surfing

Sefydlwyd Gower Surfing 15 mlynedd yn ôl ac mae'n un o'r ysgolion syrffio gorau a gymeradwyir gan ‘Surfing Great Britain’.

Ffoniwch ni

07739 536122

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Gower Surfing

Gower Surfing – Ysgol Syrffio Gŵyr yw'r UNIG ysgol syrffio drwyddedig yn ardal Abertawe a'r unig ysgol syrffio gymeradwy a ganiateir i roi gwersi syrffio ym Mae Caswell, ger pentref y Mwmbwls, penrhyn Gŵyr. Rydym yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn, o'n caban syrffio ar y promenâd.

Gwybodaeth am Gower Surfing - Sefydlwyd Ysgol Syrffio Gŵyr 15 mlynedd yn ôl ac mae'n un o'r ysgolion syrffio gorau a gymeradwyir gan ‘Surfing Great Britain’. Cafodd Jason Bradbury wers syrffio dan do gennym ar The Gadget Show a chafodd Anna Richardson wers syrffio awyr agored gennym ym Mae Caswell a ymddangosodd ar raglen Supersize Versus Superskinny Channel 4. Rydym hefyd wedi ymddangos yn y wasg genedlaethol, gan gynnwys cylchgrawn nodedig Coast, The Times, Guardian, Observer, Daily Mirror a'r Independent.

Ein harwyddair yw Syrffio i Bawb - rydym yn cynnal yr Academi Syrffio Iau enwog ym Mae Caswell 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol. Rydym yn gallu derbyn grwpiau mawr gan gynnwys grwpiau ceirw a phlu, grwpiau sgowtiaid a geidiaid, wythnosau gweithgareddau ysgol a gallwn gynnal sesiynau ar gyfer grwpiau bach neu sesiynau syrffio personol. Gallwch gadw lle ar-lein yn www.gowersurfingshop.com neu anfon neges destun at 077 395 361 22 am sesiynau syrffio munud olaf neu e-bostiwch ni yn info@gowersurfing.com i holi ynghylch sesiynau grŵp neu bwrpasol.

Ewch i adran Ysgol Syrffio Gŵyr ar y dudalen Atyniadau yn Abertawe i weld lluniau a fideos o'n gwersi, a fydd yn dangos yr hwyl y gallwch ei chael gyda Gower Surfing ar y traeth, beth bynnag fo'r tywydd!

Gower Surfing
Cyfleusterau
Croeso i blant Croeso i deuluoedd

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Open daylight hours.

Cyswllt

Cyfeiriad post

Gower surfing, The St Johns Hut, Caswell Bay Promenade, Caswell Bay, Gower, Swansea.
SA3 3BR

www.gowersurfingshop.com

E-bost

info@gowersurfing.com

Ffoniwch ni

07739 536122

Gwobrau

Achrediadau

Syrffio Prydain Fawr

Syrffio Prydain Fawr

We're Good to Go

We're Good to Go

Hygyrchedd