Gower Surfing

Sefydlwyd Gower Surfing 15 mlynedd yn ôl ac mae'n un o'r ysgolion syrffio gorau a gymeradwyir gan ‘Surfing Great Britain’.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
M 07739 536122 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Gower Surfing


Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd


Gower Surfing – Ysgol Syrffio Gŵyr yw'r UNIG ysgol syrffio drwyddedig yn ardal Abertawe a'r unig ysgol syrffio gymeradwy a ganiateir i roi gwersi syrffio ym Mae Caswell, ger pentref y Mwmbwls, penrhyn Gŵyr. Rydym yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn, o'n caban syrffio ar y promenâd.

Gwybodaeth am Gower Surfing - Sefydlwyd Ysgol Syrffio Gŵyr 15 mlynedd yn ôl ac mae'n un o'r ysgolion syrffio gorau a gymeradwyir gan ‘Surfing Great Britain’. Cafodd Jason Bradbury wers syrffio dan do gennym ar The Gadget Show a chafodd Anna Richardson wers syrffio awyr agored gennym ym Mae Caswell a ymddangosodd ar raglen Supersize Versus Superskinny Channel 4. Rydym hefyd wedi ymddangos yn y wasg genedlaethol, gan gynnwys cylchgrawn nodedig Coast, The Times, Guardian, Observer, Daily Mirror a'r Independent.

Ein harwyddair yw Syrffio i Bawb - rydym yn cynnal yr Academi Syrffio Iau enwog ym Mae Caswell 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol. Rydym yn gallu derbyn grwpiau mawr gan gynnwys grwpiau ceirw a phlu, grwpiau sgowtiaid a geidiaid, wythnosau gweithgareddau ysgol a gallwn gynnal sesiynau ar gyfer grwpiau bach neu sesiynau syrffio personol. Gallwch gadw lle ar-lein yn www.gowersurfingshop.com neu anfon neges destun at 077 395 361 22 am sesiynau syrffio munud olaf neu e-bostiwch ni yn info@gowersurfing.com i holi ynghylch sesiynau grŵp neu bwrpasol.

Ewch i adran Ysgol Syrffio Gŵyr ar y dudalen Atyniadau yn Abertawe i weld lluniau a fideos o'n gwersi, a fydd yn dangos yr hwyl y gallwch ei chael gyda Gower Surfing ar y traeth, beth bynnag fo'r tywydd!

Cyfeiriad post:
PO Box 83
Swansea
SA3 4XX

Rhif ffôn:
M 07739 536122

Cyfeiriad e-bost:
@ info@gowersurfing.com

Gwefan:
W www.gowersurfingshop.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open daylight hours.

Achrediadau

Syrffio Prydain Fawr

Syrffio Prydain Fawr

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.