fbpx
Castell Ystumllwynarth – Bellach ar agor ar gyfer tymor 2022!
Gweld Mwy

Whoops!

This page seems to have gone walkies.

We’re really sorry for any inconvenience caused. We’ve done our best to make everything really easy to find, so please browse the site and we’re sure you’ll find what you’re looking for. Alternatively, you can pop us a quick email– we would love to hear from you.

You can browse the website by:

Many thanks,
The Visit Swansea Bay Team

Dewch i Fae Abertawe
Castell Ystumllwynarth – Bellach ar agor ar gyfer tymor 2022!
Gweld Mwy
Page menu
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Rydym yn ffodus i gael lleoliad delfrydol ar gyfer addysgu cyrsiau pŵer-farcuta, tirfyrddio â barcut, cyrsiau coets-farcuta a gwersi syrffio barcut.

Make a booking

http://

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

CHWARAEON BARCUT
Rydym yn ffodus i gael cefndir trawiadol a lleoliad delfrydol ar gyfer addysgu cyrsiau pŵer-farcuta, tirfyrddio â barcut, cyrsiau bygi-farcuta a syrffio barcut.

Mae Gower Kitesurfing wedi bod yn addysgu pobl ym mhob agwedd ar chwaraeon barcut am 13 blynedd ac rydym bob amser yn ceisio'ch annog i berfformio ar eich gorau, beth bynnag yw'r gamp rydych yn dewis ei dysgu gyda ni.

P'un a ydych yn dewis defnyddio barcut pŵer ar y tir, cael eich tynnu ar draws y tywod mewn bygi neu'n rhoi cynnig ar eich ôl-ddolen syrffio barcut gyntaf, rydym bob amser wrth eich ymyl, ar bob cam.

Yr Hanfodion
Mae'r cyfan yn dechrau gyda phŵer-farcuta - gyda phwyslais ar gael hwyl, cewch eich cyflwyno i farcut pŵer ffoil 2 neu 4 llinell ar gyfer y tir a byddwch yn dysgu agweddau ar osod a lansio, diogelwch sylfaenol a rhagofalon hedfan.

Bygi-farcuta a thirfyrddio â barcut
Mae dysgu i fygi-farcuta neu dirfyrddio â barcut yn gymharol hawdd. Rydym yn dechrau gyda chyflwyniad sylfaenol i farcut pŵer bach ac yn gweithio ar eich sgil i'w feistroli cyn rhoi barcut mwy pwerus i chi sy'n gallu'ch tynnu, naill ai ar eich eistedd mewn bygi, neu wrth i chi sefyll ar fwrdd mynydd.
Mae sesiynau'n para rhwng 2 a 3 awr - gan roi'r holl amser a gwybodaeth ym mae eu hangen arnoch i'w feistroli.

Ar gyfer syrffio barcut/barcut-fyrddio
Mae syrffio barcut yn anos i'w feistroli na barcuta ar dir. Mae'r barcutiaid sy'n cael eu defnyddio ar gyfer syrffio barcut yn bwerus iawn, felly mae angen parch a rheolaeth. Mae ymrwymiad hefyd yn ffactor pwysig ac mae'n gamp anodd ei dysgu heb i chi ddeall pob agwedd yn llwyr. Bydd angen i chi ofyn i chi'ch hun a oes gennych yr amser a'r awydd i syrffio barcut.

Bydd unrhyw brofiad o 'chwaraeon bwrdd' fel eirafyrddio neu sglefrfyrddio'n bendant yn eich helpu i wneud cynnydd, ond ein nod yw ceisio sicrhau eich bod yn ymgyfarwyddo â'ch cyfarpar fel bod hedfan barcut fel 'clymu'ch carrai'.

Cyfleusterau

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No No No No No No No No No No No

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No No No No No No No

Oriau agor

Gwybodaeth oriau agor

Cyswllt

Cyfeiriad post


Gwobrau

Achrediadau

Hygyrchedd