fbpx
Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream, 25 Awst
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Gower Edge Holidays

Eiddo helaeth a chyfforddus sy'n derbyn anifeiliaid anwes yw Gower Edge, sydd wedi'i leoli ar ymyl mewnol penrhyn hardd Gŵyr, ac yn agos at Fae Abertawe.

Make a booking

01608 674467

http://www.gower-self-catering.co.uk

Croeso Cymru * * *

Gower Edge Holidays

Mae lle i hyd at 8 gwestai mewn 4 ystafell wely ddwbl (1 maint brenin a 3 ystafell â dau wely sengl) gyda digon o le yn y tair lolfa lawr llawr i chi ymlacio. Rydym hefyd yn derbyn anifeiliaid ac yn hapus i dderbyn sawl anifail. Ni chodir tâl ychwanegol am Wi-Fi fel y gallwch aros mewn cysylltiad, ac mae lle i hyd at dri char o flaen yr eiddo.

P'un a ydych chi'n ystyried mynd ar wyliau gyda'r teulu neu am gwrdd â'ch ffrindiau, mae ardal Bae Abertawe a Gŵyr yn wych i'w ymweld â hi ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Gallech ffurfio tîm golff a chwarae cwrs gwahanol bob dydd; gwylio sioe yn Theatr y Grand Abertawe a mwynhau pryd o fwyd yn y Mwmbwls ar ôl bod allan ar grwydr; gallwch ddarganfod hanes yr ardal, o gestyll i gloddio am gopr; neu gallwch droi ymweliad i gefnogi'ch tîm pêl-droed yn wyliau byr. Mae Gower Edge hefyd yn ddefnyddiol fel lle i aros os ydych yn gweithio yn yr ardal, neu fel lle i'w brydlesu am gyfnod byr os ydych yn symud/adeiladu tŷ, a byddwn yn ystyried dyddiadau trosglwyddo ansafonol y tu allan i'r tymor.

Mae ein cegin llawn cyfarpar yn cynnwys ffwrn tanwydd deuol; peiriant golchi llestri; oergell-rewgell a microdon. Mae'r peiriant golchi dillad a'r peiriant golchi llestri yn yr ystafell wydr, sy'n edrych dros yr ardd gefn. Mae gan yr ystafell ymolchi teulu fath cornel a chawod ar wahân, gyda thoiled ychwanegol ar y llawr gwaelod. Y tu allan mae ystafell wydr a gardd breifat i gefn yr eiddo ac mae siop leol oddeutu 300 llath i ffwrdd.

Os ydych chi'n chwilio am seibiant difyr a hamddenol mewn eiddo mawr â digon o gyfarpar a mynediad da i holl draethau Gŵyr a Bae Abertawe, Gower Edge yw'r tŷ i chi. Allwch chi deimlo'r haul ar eich wyneb a'r tywod rhwng eich bysedd traed eto? Welwn ni chi yno!

Designation

Hunanarlwyo

Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

52A Killan Road
Dunvant
Swansea
SA2 7TH

www.gower-self-catering.co.uk

E-bost

enquiries-gower-edge@live.co.uk

Ffoniwch ni

01608 674467

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 1
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 8
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 399.00