fbpx
Pawb ar fwrdd am antur cefnfor gerddorol llawn hwyl i’r teulu cyfan!
Sad 1 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Gower Cottage

Tri opsiwn bwthyn hunanarlwyo yn Llanmadoc, Penrhyn Gŵyr gorllewinol. Cerdded i'r dafarn a'r traethau. Teithiau cerdded arfordirol a bryniau gwych o gwmpas.

Make a booking

07795177663

https://www.gowercottage.com

Croeso Cymru * * * *

Gower Cottage

Tri bwthyn hunanarlwyo o ansawdd da gyda chyfarpar da iawn yn Llanmadoc, ym Mhenrhyn Gŵyr y gogledd-orllewin. Pob un â band eang cyflym WIFI am ddim. Teithiau cerdded arfordirol a bryniau syfrdanol o gwmpas. Cerdded i dafarn, traethau a siop goffi pentref. Mae Middle Cottage yn cysgu pump mewn dwy ystafell wely (tri gwely). Mae Heather Cottage yn cysgu dau mewn byngalo bwthyn sengl moethus gyda Super King Bed. Mae Wagtails Apartment yn cysgu dau mewn gwely dwbl. Mae croeso i gŵn ynddynt i gyd ac mae gan bob un ohonynt barcio preifat oddi ar y ffordd, gerddi a theledu lloeren. Mae Llanmadoc yn bentref cyfeillgar arobryn gyda siop, tafarn gyda bwyd a thraethau lleol ym Mae Whitford / Brychdyn / Traeth Llanmadoc. Mae gennym goedwigoedd a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a sawl gwarchodfa natur gerllaw. Mae ein bythynnod mewn lleoliad perffaith i archwilio gorllewin Gŵyr cyfan, boed yn deithiau cerdded arfordirol, twyni, bryniau a anfanteision neu ymlacio yn ein gerddi heulog yn gwylio'r cnocell y coed neu'n gwrando ar geiliogod, tylluanod, ac ambell gog yn y gwanwyn. Mae Tafarn y Britannia oddeutu 5 munud ar droed, a byddai'r traethau'n cymryd efallai 20 munud i'w cyrraedd ar droed. Rhowch gynnig ar y gacen a'r coffi neu codwch daflenni yn siop y pentref ychydig ar draws y ffordd ac ar hyd. Mae ugain munud o yrru yn mynd â chi i gilfachau neu bentrefi hyfryd eraill Penrhyn Gŵyr Oxwich, Port Eynon, Rhossili, Three Cliffs / Penmaen, Caswell, a Langland. Mae deg munud mewn car yn mynd â chi i Westy'r King Arthur yn Reynoldston neu'r Bar Croeso i Dref gyda bwyd yn Llanrhidian. Dillad gwely a'r holl gostau / cyfleustodau a ddarperir. Cyfleusterau golchi dillad yn Middle Cottage a Heather Cottage.

Designation

Hunanarlwyo

Gower Cottage
Cyfleusterau
Croeso i blant Gwely crud ar gael Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Toiled Hygyrch

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Gower Cottage
Post Office Green
Llanmadoc
Gower
Swansea
SA3 1DE

www.gowercottage.com

E-bost

heatheranddaihowells@gowercottage.com

Ffoniwch ni

01792386668
07795177663

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Heather Cottage and Middle Cottage are Accredited 4 star by visit Wales
Wagtails Cottage is accredited 3 Star

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Graddio AA

AA

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 3
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 5
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 278.00

Hygyrchedd