Gower Coast Adventures

Mae Anturiaethau Arfordir Gŵyr yn cynnig teithiau tywys rhyngweithiol ar gwch gyda golygfeydd trawiadol o arfordir De Gŵyr.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 348229 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Gower Coast Adventures


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Restaurant / Café Dim smygu o gwbl Cludiant cyhoeddus tua 400m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Addas i chwaraeon dŵr Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd BBQ Bin Visitor Information Point Groups Welcome


Mae Anturiaethau Arfordir Gŵyr yn cynnig teithiau tywys rhyngweithiol ar gwch gyda golygfeydd trawiadol o arfordir De Gŵyr, gan sicrhau bod ein teithwyr yn gadael gydag atgofion bythgofiadwy.
Dan arweiniad criw cymwys a phroffesiynol â gwybodaeth leol wych, byddwch yn dod ar draws cyfoeth o fywyd gwyllt morol, hanes lleol cyfareddol - o ogofâu esgyrn cynhanes i straeon am smyglwyr, ynghyd â gwefr unigryw wrth i ni wibio ar draws y dŵr agored.

Bro Gŵyr oedd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU, ac mae'r arfordir yn cynnig llawer o gyfleoedd i oedi a gwerthfawrogi'r golygfeydd godidog. Mae taith yn un o gychod Anturiaethau Arfordir Gŵyr yn cynnig rhywbeth i bawb, p'un a ydych am sgwrsio, tynnu lluniau, gwylio adar a morloi yn eu cynefin naturiol neu aros i edmygu'r olygfa a ysbrydolodd Dylan Thomas.

Taith 2 awr mewn cwch o Fae Oxwich i Ben Pyrod:
Cewch brofi bywyd gwyllt gwych ar ein cylchdaith o fae hardd Oxwich i Ben Pyrod, yr ynys lanwol ar ben gorllewinol penrhyn Gŵyr.

Byddwn yn aros yn agos i'r morlin ar hyd y daith, gan edmygu golygfeydd trawiadol yr ardal o safbwynt unigryw. Cewch wrando ar straeon am ogofeydd hanesyddol a chuddfannau smyglwyr. Cadwch lygad am lamidyddion a welir yn rheolaidd a'r dolffiniaid chwareus ymhlith y mulfrain sy'n plymio i'r môr.

Mae ein cwch, y ‘Sea Serpent’, yn RIB 10 metr a adeiladwyd at y diben. Mae ganddo beiriant diesel tyrbo morol 315 hp â gyriant jetiau dŵr, sy'n fwy diogel i fywyd gwyllt morol ac yn galluogi teithwyr i fynd arno o ddŵr bas.

Cyfeiriad post:
Boat trips depart from Oxwich Bay SA3 1LS
SA3 1LS

Rhif ffôn:
# 01792 348229    M 07866250440

Cyfeiriad e-bost:
@ info@gowercoastadventures.co.uk

Gwefan:
W www.gowercoastadventures.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
×
MAR
×
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
×
NOV
×
DEC
×

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 8am - 8pm.

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Activity Provider (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Activity Provider (2014)

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Achrediadau

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.