Gower Activity Centres

Dwy ganolfan wych yn Rhosili a Phorth Einon, wedi'u lleoli'n unigryw i archwilio'r holl antur sydd ar gael ym Mhenrhyn Gŵyr
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 390481 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Gower Activity Centres


Cyfleusterau

Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Parcio ar y safle Parcio preifat Cawodydd Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Cludiant cyhoeddus tua 400m Lluniaeth tua 400m Toiled Hygyrch Addas i chwaraeon dŵr BBQ Bin Groups Welcome


Trwy ddarparu gweithgareddau anturus yn yr awyr agored ar draws Gŵyr a'r ardaloedd cyfagos ers dros 30 mlynedd, mae gan Ganolfannau Gweithgareddau Gŵyr yr arbenigedd i roi'r profiad gorau posib i chi pan fyddwch yn penderfynu ei bod hi'n #AmserDarganfodGŵyr

Rydym yn cynnig y cyfle i wneud ystod o weithgareddau sydd wedi'u dylunio i fod yn ddiogel, yn heriol ac yn hwyl ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae gan ein tîm addysgu a hyfforddi profiadol arbenigedd mewn gweithio gyda grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion. Gellir rhoi cynnig ar ein gweithgareddau fel rhan o ymweliad preswyl neu drwy drefnu sesiynau gweithgareddau unigol. Gellir gweld manylion ein canolfannau preswyl yn https://www.dewchifaeabertawe.com/listings/gower-activity-centres-group-accommodation-yha-partner/

• Abseilio
• Adeiladu Timau
• Dringo Creigiau
• Môr-greigio
• Arfordiro
• Syrffio
• Canŵio
• Cerdded bryniau/llywio
• Cyfeiriannu
• Beicio
• Caiacio
• Cerdded Ceunentydd
• a mwy

I bob oedran, gan gynnwys ymwelwyr iau:

• Astudiaethau Glan y Môr
• Astudiaethau Coetir
• Astudiaethau Afonydd
• Celf Traeth a Chelf Coetir
• Teithiau Cerdded Tywys
• Teithiau Cerdded Antur
• Neidio o Graig i Graig
• Dringo Creigiau ac Abseilio
• Caiaco (eistedd ar ben)
• Rafftio Byrfyfyr

Pecynnau cwricwlwm hefyd ar gael gan gynnwys:

• Cwricwlwm AG – CA3 a CA4
• TGAU Cyfeiriannu/Merlota: Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus (Edexel)
• TGAU Cerdded Bryniau: Gweithgareddau Anturus (CBAC)
• TGAU Syrffio (CBAC)
• TGAU Dringo Creigiau (Edexel a CBAC)
• Cwricwlwm Daearyddiaeth - astudiaethau maes CA3 a CA4
• TGAU Daearyddiaeth: Astudiaethau'r Arfordir
• Antur Awyr Agored a'r Amgylchedd CA1 - CA2

Gwybodaeth ychwanegol:

• Hyfforddwyr achrededig Corff Llywodraethu Cenedlaethol
• 1 hyfforddwr ar gyfer pob 12 person
• Darperir yr holl hyfforddiant a chyfarpar
• Lleoedd am ddim i athrawon/arweinwyr grŵp
• Gweithgareddau dŵr ar gael o fis Ebrill i fis Hydref.
• Gweithgareddau ar gael yn ogystal â phecynnau cwricwlwm

Cyfeiriad post:
Gower Activity Centres
Borfa House
Port Eynon
Swansea


SA3 1NN

Rhif ffôn:
# 01792 390481   

Cyfeiriad e-bost:
@ goweractivitycentres@swansea.gov.uk

Gwefan:
W www.goweractivitycentres.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 9am - 5pm.

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Mountain Training Wales (MTW)

Mountain Training Wales (MTW)

Canoe Wales

Canoe Wales

Institute for Outdoor Learning

Institute for Outdoor Learning

National Coasteering Charter (NCC)

National Coasteering Charter (NCC)

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.