fbpx
Hoffem eich croesawu yn ôl i'n lleoliadau diwylliannol
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Gower Activity Centres

Dwy ganolfan wych yn Rhosili a Phorth Einon, wedi'u lleoli'n unigryw i archwilio'r holl antur sydd ar gael ym Mhenrhyn Gŵyr

Make a booking

01792 390481

http://www.goweractivitycentres.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Gower Activity Centres

Trwy ddarparu gweithgareddau anturus yn yr awyr agored ar draws Gŵyr a'r ardaloedd cyfagos ers dros 40 mlynedd, mae gan Ganolfannau Gweithgareddau Gŵyr yr arbenigedd i roi'r profiad gorau posib i chi pan fyddwch yn penderfynu ei bod hi'n #AmserDarganfodGŵyr

Rydym yn cynnig y cyfle i wneud ystod o weithgareddau sydd wedi'u dylunio i fod yn ddiogel, yn heriol ac yn hwyl ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae gan ein tîm addysgu a hyfforddi profiadol arbenigedd mewn gweithio gyda grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion. Gellir rhoi cynnig ar ein gweithgareddau fel rhan o ymweliad preswyl neu drwy drefnu sesiynau gweithgareddau unigol. Gellir gweld manylion ein canolfannau preswyl yn https://www.dewchifaeabertawe.com/listings/gower-activity-centres-group-accommodation-yha-partner/

• Abseilio
• Adeiladu Timau
• Dringo Creigiau
• Môr-greigio
• Arfordiro
• Syrffio
• Canŵio
• Cerdded bryniau/llywio
• Cyfeiriannu
• Beicio
• Caiacio
• Cerdded Ceunentydd
• a mwy

I bob oedran, gan gynnwys ymwelwyr iau:

• Astudiaethau Glan y Môr
• Astudiaethau Coetir
• Astudiaethau Afonydd
• Celf Traeth a Chelf Coetir
• Teithiau Cerdded Tywys
• Teithiau Cerdded Antur
• Neidio o Graig i Graig
• Dringo Creigiau ac Abseilio
• Caiaco (eistedd ar ben)
• Rafftio Byrfyfyr

Pecynnau cwricwlwm hefyd ar gael gan gynnwys:

• Cwricwlwm AG – CA3 a CA4
• TGAU Cyfeiriannu/Merlota: Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus (Edexel)
• TGAU Cerdded Bryniau: Gweithgareddau Anturus (CBAC)
• TGAU Syrffio (CBAC)
• TGAU Dringo Creigiau (Edexel a CBAC)
• Cwricwlwm Daearyddiaeth - astudiaethau maes CA3 a CA4
• TGAU Daearyddiaeth: Astudiaethau'r Arfordir
• Antur Awyr Agored a'r Amgylchedd CA1 - CA2

Gwybodaeth ychwanegol:

• Hyfforddwyr achrededig Corff Llywodraethu Cenedlaethol
• 1 hyfforddwr ar gyfer pob 12 person
• Darperir yr holl hyfforddiant a chyfarpar
• Lleoedd am ddim i athrawon/arweinwyr grŵp
• Gweithgareddau dŵr ar gael o fis Ebrill i fis Hydref.
• Gweithgareddau ar gael yn ogystal â phecynnau cwricwlwm

Gower Activity Centres
Cyfleusterau
Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Parcio ar y safle Parcio preifat Cawodydd Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Cludiant cyhoeddus tua 400m Lluniaeth tua 400m Toiled Hygyrch Addas i chwaraeon dŵr BBQ Bin Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Open Early - Late

Cyswllt

Cyfeiriad post

Gower Activity Centres
Borfa House
Port Eynon
Swansea


SA3 1NN

www.goweractivitycentres.co.uk

E-bost

gac@swansea.gov.uk

Ffoniwch ni

01792 390481

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Awards - Finalist

Swansea Bay Tourism Awards - Finalist

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Mountain Training Wales (MTW)

Mountain Training Wales (MTW)

Canoe Wales

Canoe Wales

Institute for Outdoor Learning

Institute for Outdoor Learning

National Coasteering Charter (NCC)

National Coasteering Charter (NCC)

We're Good to Go

We're Good to Go

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd