fbpx
2022 10k Bae Abertawe Admiral
Gallwch gofrestru nawr ar gyfer ras 2022
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Glynn Vivian Art Gallery

Oriel Dinas Abertawe – Lle celf bywiog ac ysbrydolus i bawb

Make a booking

01792 516900

https://www.glynnvivian.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Glynn Vivian Art Gallery

Wedi'i gosod yng nghalon y ddinas, mae Oriel Glynn Vivian yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer y celfyddydau gweledol ac yn oriel o safon fyd-eang ar gyfer Cymru.

Mae'r Oriel yn fan celf bywiog ac ysbrydoledig am ddim i bawb sydd yn darparu lle ar gyfer arddangosfeydd celf hanesyddol, fodern a chyfoes, sgyrsiau, darlithoedd a chynadleddau, cerddoriaeth fyw, perfformiadau a digwyddiadau yng nghalon ardal artistig brysur Abertawe.

Ailagorodd ym mis Hydref 2016 yn dilyn prosiect adfywio mawr i drawsnewid a gwarchod adeilad rhestredig Gradd II* gwreiddiol yr oriel sy'n dyddio o 1911. Mae'r adeilad bellach yn cynnig profiad i ymwelwyr sy'n hygyrch, yn groesawgar ac wedi'i hadfywio ar gyfer y 21ain ganrif.

Mae orielau newydd wedi cael eu hychwanegu, yn ogystal â stiwdios cadwraeth arbenigol, storfa gasgliadau, theatr ddarlithio benodol ag 80 o seddi, llyfrgell ac archifdy, caffi newydd a siop.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian (sefydlwyd ym 1911) wedi datblygu casgliad sylweddol sy'n cynnwys sbectrwm eang o'r celfyddydau gweledol o hen gewri i artistiaid cyfoes, gyda chasgliad rhyngwladol o borslen a tsieni Abertawe.

Mae'r oriel hefyd yn cynnal arddangosfeydd teithiol cenedlaethol a rhyngwladol o waith artistiaid cyfoes pwysig yn ogystal â sioeau hanes celf. Mae hefyd yn rhoi llwyfan i artistiaid yng Nghymru i gyflwyno eu gwaith mewn cyd-destun lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r tîm dysgu arobryn yn helpu i ddatblygu awyrgylch cyfeillgar a chefnogol lle gall pobl o bob oedran ddatblygu eu dealltwriaeth o'r byd celf, yn ogystal â rhaglen ddehongli gymunedol gyffrous yn llawn sgyrsiau, darlithoedd, teithiau a digwyddiadau.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn rhan o Ddinas a Sir Abertawe ac fe'i cefnogir trwy grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn bartner i’r Tate ac mae'n cyfnewid rhaglenni, syniadau a sgiliau â rhwydwaith Plus Tate o sefydliadau celfyddydau gweledol ar draws y DU.

gwefan www.orielglynnvivian.org

Glynn Vivian Art Gallery
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Lifft Cerddoriaeth fyw Bwyty / Caffi Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Maes parcio agosaf tua 400m Cludiant cyhoeddus tua 100m Toiled Hygyrch Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Ar agor o ddydd Mawrth I ddydd Sul, 10am - 5pm.
Ar gauddydd Llun heblaw am Wyliau'r Banc

Gwybodaeth oriau agor

Mynediad am ddim

Cyswllt

Cyfeiriad post

Glynn Vivian Art Gallery, Alexandra Rd, Swansea
SA1 5DZ

www.glynnvivian.co.uk

E-bost

glynn.vivian.gallery@swansea.gov.uk

Ffoniwch ni

01792 516900

Gwobrau

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

CyMAL Accredited Museum

CyMAL Accredited Museum

Family Arts Standards

Family Arts Standards

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd