Glynn Vivian Art Gallery

Bydd Oriel Gelf eiconig Glynn Vivian yn Abertawe
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 516900 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Glynn Vivian Art Gallery


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Lifft Cerddoriaeth fyw Restaurant / Café Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Maes parcio agosaf tua 400m Cludiant cyhoeddus tua 100m Toiled Hygyrch Groups Welcome


Wedi'i gosod yng nghalon y ddinas, mae Oriel Glynn Vivian yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer y celfyddydau gweledol ac yn oriel o safon fyd-eang ar gyfer Cymru.

Mae'r Oriel yn fan celf bywiog ac ysbrydoledig am ddim i bawb sydd yn darparu lle ar gyfer arddangosfeydd celf hanesyddol, fodern a chyfoes, sgyrsiau, darlithoedd a chynadleddau, cerddoriaeth fyw, perfformiadau a digwyddiadau yng nghalon ardal artistig brysur Abertawe.

Ailagorodd ym mis Hydref 2016 yn dilyn prosiect adfywio mawr i drawsnewid a gwarchod adeilad rhestredig Gradd II* gwreiddiol yr oriel sy'n dyddio o 1911. Mae'r adeilad bellach yn cynnig profiad i ymwelwyr sy'n hygyrch, yn groesawgar ac wedi'i hadfywio ar gyfer y 21ain ganrif.

Mae orielau newydd wedi cael eu hychwanegu, yn ogystal â stiwdios cadwraeth arbenigol, storfa gasgliadau, theatr ddarlithio benodol ag 80 o seddi, llyfrgell ac archifdy, caffi newydd a siop.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian (sefydlwyd ym 1911) wedi datblygu casgliad sylweddol sy'n cynnwys sbectrwm eang o'r celfyddydau gweledol o hen gewri i artistiaid cyfoes, gyda chasgliad rhyngwladol o borslen a tsieni Abertawe.

Mae'r oriel hefyd yn cynnal arddangosfeydd teithiol cenedlaethol a rhyngwladol o waith artistiaid cyfoes pwysig yn ogystal â sioeau hanes celf. Mae hefyd yn rhoi llwyfan i artistiaid yng Nghymru i gyflwyno eu gwaith mewn cyd-destun lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r tîm dysgu arobryn yn helpu i ddatblygu awyrgylch cyfeillgar a chefnogol lle gall pobl o bob oedran ddatblygu eu dealltwriaeth o'r byd celf, yn ogystal â rhaglen ddehongli gymunedol gyffrous yn llawn sgyrsiau, darlithoedd, teithiau a digwyddiadau.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn rhan o Ddinas a Sir Abertawe ac fe'i cefnogir trwy grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn bartner i’r Tate ac mae'n cyfnewid rhaglenni, syniadau a sgiliau â rhwydwaith Plus Tate o sefydliadau celfyddydau gweledol ar draws y DU.

gwefan www.orielglynnvivian.org

Cyfeiriad post:
Glynn Vivian Art Gallery, Alexandra Rd, Swansea
SA1 5DZ

Rhif ffôn:
# 01792 516900   

Cyfeiriad e-bost:
@ glynn.vivian.gallery@swansea.gov.uk

Gwefan:
W www.glynnviviangallery.org

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
×
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Ar agor o ddydd Mawrth I ddydd Sul, 10am - 5pm. Ar gauddydd Llun heblaw am Wyliau'r Banc

Gwybodaeth oriau agor:

Mynediad am ddim

Gwobrau

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

CyMAL Accredited Museum

CyMAL Accredited Museum

Family Arts Standards

Family Arts Standards

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.