fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Bank Farm Coffee Lounge

Ydych chi'n chwilio am rywle i fwynhau brecwast i'r teulu neu ginio ysgafn, neu fwynhau'r gornel i blant bach sydd yn yr ystafell wydr wrth i chi yfed latte poeth neu hyd yn oed Frappe oer iawn?

Make a booking

01792 687205

http://www.bankfarmleisure.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Bank Farm Coffee Lounge

Mae gan y lolfa goffi fwydlen ddiodydd helaeth yn amrywio o de brecwast i goffïau arbenigol moethus. Mae gan y Lolfa Goffi rywbeth i bawb a gall hyd yn oed y rhai bach fwynhau siocled poeth gyda hufen chwip a malws melys. Mae gennym ddewisiadau amgen i laeth arferol fel llaeth soya neu laeth cnau coco.

Mae'n ardal steilus i gael clonc â ffrindiau ac ymlacio gyda choffi ffansi a byrbryd wrth edrych dros y pwll nofio. Beth am aros i fwynhau cinio ysgafn?

Mae'r Lolfa Goffi, sydd ag oriau agor hir ac sydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, yn atyniad a groesewir yng Ngŵyr. Croesewir cerddwyr a beicwyr, mwdlyd neu lân, o bob oed yn gynnes.

Bydd y plant bach a'r rhai mawr yn dwlu ar yr amrywiaeth o hufen iâ Mario's, ac mae dewis newydd o hufen iâ â ffrwythau (syndis) ar gael i'w bwyta y tu mewn neu i fynd â nhw gyda chi. Beth am dretio'ch hun i frowni siocled cartref heb glwten a diod boeth - rydych chi ar wyliau wedi'r cyfan. Mae crymbl afalau feganaidd ar gael gennym hefyd.

Mewn brys? Peidiwch â phoeni, gallwn wneud coffi i chi gael mynd ag e' gyda chi fel y gallwch gael dos o gaffein cyn i chi deithio adref ar ôl cael gwyliau teuluol rhagorol yng Ngŵyr.

Oriau agor
Tymor tawel a hwyr 9am tan 10pm
Tymor prysur 9am tan 11pm

Bank Farm Coffee Lounge
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Adloniant nos Croeso i deuluoedd Trwyddedig Cerddoriaeth fyw Parcio ar y safle Ardaloedd i anifeiliaid anwes Cludfwyd Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

March - December - 9am - 10pm
Times may change in low & late season

Cyswllt

Cyfeiriad post

Horton
Gower
Swansea
SA3 1LL

www.bankfarmleisure.co.uk

E-bost

enquiries@bankfarmleisure.co.uk

Ffoniwch ni

01792 687205

Gwobrau

Food Hygiene Rating 5

Food Hygiene Rating 5

Bwyd

  • Bwyd sydyn
  • Hufen Iâ / Pwdin
  • Pizza
  • Traddodiadol
  • British

Gwybodaeth deiet

  • Dim glwten
  • Llysieuiol
  • Fegan

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd