Dryad Bushcraft

Mae Dryad Bushcraft yn un o brif sefydliadau hyfforddi Goroesi yn y Gwyllt a Chrefft y Goedwig y DU
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 547213 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau


Ydych chi erioed wedi meddwl sut byddai bywyd wedi bod cyn i drydan, y teledu neu hyd yn oed fatsis gael eu dyfeisio? Neu a ydych chi wedi ystyried y posibilrwydd o fod wedi'ch dal mewn amgylchedd anial heb y dechnoleg fodern rydym ni i gyd yn ei gymryd yn ganiataol. Allech chi oroesi?

Dysgwch sut i baratoi ar gyfer anturiaethau, adeiladu llochesi, cynnau tân heb fatsis, dod o hyd i fwyd a dŵr a llawer, llawer mwy.

Mae Dryad Bushcraft yn un o brif sefydliadau hyfforddi Goroesi yn y Gwyllt a Chrefft y Goedwig y DU, ac mae ganddo enw da sefydledig am ddiogelwch a darparu hyfforddiant o safon.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy'n cynnwys popeth ar gyfer dechreuwyr, hyd at ymarferwyr profiadol, a gall hefyd deilwra cynnwys y cyrsiau i'ch gofynion penodol.

Mae Dryad Bushcraft wedi ymddangos ar raglenni teledu niferus gan gynnwys "Time Team" Channel 4, "Wales in Four Seasons" y BBC a "Coast and Country" ITV Wales.

Cyfeiriad post:
Gower
Swansea

Rhif ffôn:
# 01792 547213   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@dryadbushcraft.co.uk

Gwefan:
W www.dryadbushcraft.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
×
TUE
×
WED
×
THU
×
FRI
×
SAT
×
SUN
×

Gwybodaeth oriau agor:

Opening days and hours vary- please contact for further information.

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.