fbpx
10k Bae Abertawe Admiral - Gofrestru nawr!
Dydd Sul 15 Medi
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Down to Earth

Mae Down to Earth yn cynnig profiadau ac eco-anturiaethau anhygoel o'n dwy ganolfan wych ar benrhyn Gŵyr. Ar agor yn ddyddiol, drwy'r flwyddyn.

Make a booking

01792 232 439

http://www.downtoearthproject.org.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Down to Earth

www.downtoearthproject.org.uk

Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad yn cyflwyno anturiaethau arloesol yn yr awyr agored, rydym ni'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bob oedran a gallu.

Yn seiliedig ar dyddynnod blaengar ac wedi'u datblygu mewn ffordd gynaliadwy, rydym yn cynnig y gweithgareddau canlynol:

Gweithgareddau antur - dringo coed, arfordiro, abseilio, dringo creigiau, caiacio.

Eco-adeiladu - gosod/creu fframio â phren, adeiladu â beliau gwair, adeiladu â deunydd naturiol, adeiladu waliau sychion a mwy...

Tyfu bwyd a choginio yn yr awyr agored - yn organig ac mor ffres â phosib!

Mae ein safle yn Murton 10 munud o gerdded o draeth Caswell drwy'r goedwig!

Mae ein holl staff wedi cael gwiriad GDG manwl, maent yn gymwys i roi cymorth cyntaf ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda grwpiau gwahanol.

Mae gennym gymarebau staff hynod uchel - 1 i 6 - i sicrhau ein bod ni'n gofalu amdanoch a'ch bod yn cael eich cefnogi.

Fel menter gymdeithasol (nid er elw), mae Down to Earth yn canolbwyntio ar gynnig profiadau sy'n canolbwyntio ar y person ac sy'n wirioneddol ryfeddol!

Mae gennym drwydded yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur a gallwn gynnig achrediad drwy'r RhCA/Agored Cymru, os bydd diddordeb.

Down to Earth
Cyfleusterau
Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Cawodydd Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Open 9:30am - 4:30pm.

Cyswllt

Cyfeiriad post

72a Manselfield Road
Murton
Swansea
SA3 3AP

www.downtoearthproject.org.uk

E-bost

info@downtoearthproject.org.uk

Ffoniwch ni

01792 232 439

Gwobrau

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Agored Cymru

Agored Cymru

Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol

Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol

Institute for Outdoor Learning

Institute for Outdoor Learning

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd