Down to Earth

Mae Down to Earth yn cynnig profiadau ac eco-anturiaethau anhygoel o'n dwy ganolfan wych ar benrhyn Gŵyr. Ar agor yn ddyddiol, drwy'r flwyddyn.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 232 439 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Down to Earth


Cyfleusterau

Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Cawodydd Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd Groups Welcome


www.downtoearthproject.org.uk

Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad yn cyflwyno anturiaethau arloesol yn yr awyr agored, rydym ni'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bob oedran a gallu.

Yn seiliedig ar dyddynnod blaengar ac wedi'u datblygu mewn ffordd gynaliadwy, rydym yn cynnig y gweithgareddau canlynol:

Gweithgareddau antur - dringo coed, arfordiro, abseilio, dringo creigiau, caiacio.

Eco-adeiladu - gosod/creu fframio â phren, adeiladu â beliau gwair, adeiladu â deunydd naturiol, adeiladu waliau sychion a mwy...

Tyfu bwyd a choginio yn yr awyr agored - yn organig ac mor ffres â phosib!

Mae ein safle yn Murton 10 munud o gerdded o draeth Caswell drwy'r goedwig!

Mae ein holl staff wedi cael gwiriad GDG manwl, maent yn gymwys i roi cymorth cyntaf ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda grwpiau gwahanol.

Mae gennym gymarebau staff hynod uchel - 1 i 6 - i sicrhau ein bod ni'n gofalu amdanoch a'ch bod yn cael eich cefnogi.

Fel menter gymdeithasol (nid er elw), mae Down to Earth yn canolbwyntio ar gynnig profiadau sy'n canolbwyntio ar y person ac sy'n wirioneddol ryfeddol!

Mae gennym drwydded yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur a gallwn gynnig achrediad drwy'r RhCA/Agored Cymru, os bydd diddordeb.

Cyfeiriad post:
72a Manselfield Road
Murton
Swansea
SA3 3AP

Rhif ffôn:
# 01792 232 439   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@downtoearthproject.org.uk

Gwefan:
W www.downtoearthproject.org.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 9:30am - 4:30pm.

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Agored Cymru

Agored Cymru

Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol

Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol

Institute for Outdoor Learning

Institute for Outdoor Learning

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.