fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Cwmbach Lodges

Llety yn y coed yn nhiroedd Gwesty Cwmbach, tua milltir o ganol tref Castell-nedd.

Make a booking

01639 639825

http://www.cwmbachguesthouse.co.uk

Croeso Cymru * * * *

Cwmbach Lodges

Rydym un filltir o ganol tref Castell-nedd y mae hanner milltir ohoni i fyny lôn wledig, ychydig cyn y clwb golff a ger parc gwledig. Gellir cerdded i raeadr enwog Aberdulais o fan hyn, drwy'r parc gwledig. Traethau - yr agosaf yw traeth Aberafan, tua phum milltir i ffwrdd neu ardal hyfryd Gŵyr, y gall gymryd o hanner awr i'w chyrraedd, gan ddibynnu pa ran rydych yn ymweld â hi.

Mae Bannau Brycheiniog a Chaerdydd 40 munud i ffwrdd ac rydym tua 4 milltir o'r M4.

Mae pob llety'n cynnwys cyfarpar o safon uchel ac wedi'i ddodrefnu'n gysurus.

Mae ganddynt leoedd parcio i bedwar car ac mae lleoedd preifat ychwanegol gerllaw'r eiddo.

Mae golchdy, man gwybodaeth i dwristiaid ac ardal ar gyfer eich esgidiau a'ch offer cerdded ar ôl i chi gerdded y milltiroedd lawer o lwybrau troed sy'n dechrau 100m yn unig i ffwrdd.

Llety (1) Tair ystafell wely; dwy ddwbl ac un â phâr o welyau; y tair ystafell yn rhai en-suite. Cegin â'r holl gyfarpar, ystafell fwyta, lolfa â ffenestri patio sy'n arwain allan i ardal ddec uchel a gardd breifat sy'n edrych dros y coetiroedd.

Prisiau Llety 1
(3 ystafell wely)
3 noson £370.00
5 noson £580.00
7 noson £700.00

Llety (2) Un ystafell en-suite â phâr o welyau; cegin â'r holl gyfarpar/ardal fwyta. Mae'r lolfa â drysau patio'n arwain i ardal ddec breifat sy'n edrych dros y coetiroedd. Mae Lletyau Cwmbach Cottages yn darparu'r ateb delfrydol ar gyfer y rhai sy'n dwlu ar wyliau hunanarlwyo.

Prisiau Llety 2
(1 ystafell en-suite)
3 noson £260.00
5 noson £350.00
7 noson £400.00

Mae Llety (3) yn cynnwys ystafell wely ddwbl fawr, lolfa fawr, cegin â'r holl gyfarpar ac ystafell wlyb/gawod. Mae'r ystafell wely a'r lolfa'n arwain i ardal ddec breifat sy'n edrych dros Gwm Nedd.

Llety 3 Cwmbach
Prisiau Llety 3
(1 ystafell wely a gwely soffa yn y lolfa)
3 noson £275.00
5 noson£350.00
7 noson £400.00

Mae'r holl ddillad gwely, tywelion a llieiniau sychu llestri wedi'u cynnwys - pob ystafell yn un en-suite.

Designation

Hunanarlwyo

Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Cwmbach Cottages
Cwmbach Road
Cadoxton
Neath
SA10 8AH

www.cwmbachguesthouse.co.uk

E-bost

l.morgan5@btinternet.com

Ffoniwch ni

01639 639825

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 3
  • Cysgu (isafswm) 2
  • Cysgu (uchafswm) 6
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 300.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd