fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Coast Cafe

Cyfuniad o siop goffi a bar gwin annibynnol newydd ei agor ym Marina Abertawe. Mae'n gweini'r coffi gorau, bwyd bendigedig, gwin gwych a chwrw o safon

Make a booking

01792 448955

http://www.coastcafe.co.uk/

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Coast Cafe

Coast Café yw'r siop goffi a bar gwin annibynnol newydd yn SA1.

Wedi'i leoli wrth ymyl y Morglawdd a Phont Tawe tuag at ddiwedd Heol Trawler, mae'r adeilad cyffrous hwn ar agor i dderbyn busnes!

Mae Coast yn cynnig coffi barista, bwyd wedi'i goginio'n ffres ac amrywiaeth eang o win a chwrw.

Mae ardal fawr allanol yn cynnig golygfeydd trawiadol dros ran o'r marina na ellir eu gweld fel arfer a chan fod yr ardal hon yn dal i gynnwys treill-longau gweithredol, mae ganddi ei swyn unigol ei hun.

Mae gwasanaeth effeithlon i gwsmeriaid yn cyd-fynd â'r amgylchedd hamddenol o safon sydd gan Coast Café.

Mae gan y caffi lawr mesanîn sy'n cynnig golygfeydd gwych dros y marina wrth ymlacio mewn celfi o safon - ni ddylech golli'r ardal hon!

Gellir hefyd hurio'r rhan hon o'r caffi ar gyfer partïon preifat, digwyddiadau, etc. Bydd mwy o wybodaeth am hyn yn cael ei phostio ar y wefan hon yn fuan iawn.

Dewch i fwynhau coffi gwych, bwyd lleol ffres a gwydraid o win yn Coast Café; ni fyddwch yn siomedig.

Coast Cafe
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Croeso i deuluoedd Trwyddedig Ardaloedd i anifeiliaid anwes Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Monday: 9am-4pm
Tuesday: 9am-7pm
Wednesday: 9am-6pm
Thursday: 9am-6pm
Friday: 9am-7pm
Saturday: 9am-7pm
Sunday: 9am-6pm

Cyswllt

Cyfeiriad post

UNIT C, MARINA VILLAS
TRAWLER ROAD
SA1 1FZ

www.coastcafe.co.uk/

E-bost

becky@coastcafe.co.uk

Ffoniwch ni

01792 448955

Bwyd

Gwybodaeth deiet

Hygyrchedd