fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Clyne Farm Cottages

Mae Fferm Clun wedi'i lleoli mewn 80 erw o goetiroedd a phorfeydd prydferth sy'n edrych dros y Mwmbwls a Bae Abertawe.

Make a booking

01792 403333

http://www.clynefarm.com

Croeso Cymru From * * * To * * * *

Clyne Farm Cottages

Mae Fferm Clun wedi'i lleoli mewn 80 erw o goetiroedd a phorfeydd prydferth sy'n edrych dros y Mwmbwls a Bae Abertawe. Mae'n lleoliad heb draffig sy'n addas i deuluoedd ar gyfer partïon, gweithgareddau yn yr awyr agored ac ymlacio.

Rhowch gynnig ar Gwm Her - y cwrs ymosod mwyaf mwdlyd yn y byd. Ewch ar helfa drysor neu i farchogaeth un o'n ceffylau hyfryd.

Ni waeth eich bod yn 8 neu'n 80 oed, ar eich pen eich hun neu'n rhan o grŵp mwy, mae gweithgareddau Clun, sy'n ddiogel ac a gynhelir yn broffesiynol, yn llawn hwyl a'r unig beth y mae angen i chi ei wneud yw ffonio...

Mae'r adeiladau ffermdy a wnaed o gerrig wedi'u hadfer yn ofalus i'w gogoniant gynt ac wedi'u hadnewyddu â chyfleusterau modern. Mae'r 10 bwthyn 3-4 seren swynol hyn hefyd ar gael ar gyfer gwyliau, seibiannau byr ac achlysuron arbennig.

Rydym ni ar agor 7 niwrnod yr wythnos ac rydym ond yn daith 15 munud mewn car o ganol Abertawe.

Designation

Hunanarlwyo

Clyne Farm Cottages
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Clyne Farm Cottages
Westport Avenue
Mayals
Swansea
SA3 5AR

www.clynefarm.com

E-bost

hello@clynefarm.com

Ffoniwch ni

01792 403333

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2019

Swansea Bay Tourism Award Winner 2019

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

British Activity Providers Association (BAPA)

British Activity Providers Association (BAPA)

Wales Trekking and Riding Association (WTRA)

Wales Trekking and Riding Association (WTRA)

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Most Dog Friendly Self Catering Cottages Awards Finalist 2022.
Best Dog Friendly Business at the 2019 Tourism Swansea Bay Awards.

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

From * * * To * * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 9
  • Cysgu (isafswm) 2
  • Cysgu (uchafswm) 51
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 305.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd