Clyne Farm Cottages

Mae Fferm Clun wedi'i lleoli mewn 80 erw o goetiroedd a phorfeydd prydferth sy'n edrych dros y Mwmbwls a Bae Abertawe.
Croeso Cymru
o * * *
i * * * *
# 01792 403333 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Clyne Farm Cottages


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Groups Welcome


Designation

Hunanarlwyo


Mae Fferm Clun wedi'i lleoli mewn 80 erw o goetiroedd a phorfeydd prydferth sy'n edrych dros y Mwmbwls a Bae Abertawe. Mae'n lleoliad heb draffig sy'n addas i deuluoedd ar gyfer partïon, gweithgareddau yn yr awyr agored ac ymlacio.

Rhowch gynnig ar Gwm Her - y cwrs ymosod mwyaf mwdlyd yn y byd. Ewch ar helfa drysor neu i farchogaeth un o'n ceffylau hyfryd.

Ni waeth eich bod yn 8 neu'n 80 oed, ar eich pen eich hun neu'n rhan o grŵp mwy, mae gweithgareddau Clun, sy'n ddiogel ac a gynhelir yn broffesiynol, yn llawn hwyl a'r unig beth y mae angen i chi ei wneud yw ffonio...

Mae'r adeiladau ffermdy a wnaed o gerrig wedi'u hadfer yn ofalus i'w gogoniant gynt ac wedi'u hadnewyddu â chyfleusterau modern. Mae'r 10 bwthyn 3-4 seren swynol hyn hefyd ar gael ar gyfer gwyliau, seibiannau byr ac achlysuron arbennig.

Rydym ni ar agor 7 niwrnod yr wythnos ac rydym ond yn daith 15 munud mewn car o ganol Abertawe.

Cyfeiriad post:
Clyne Farm Cottages
Westport Avenue
Mayals
Swansea
SA3 5AR

Rhif ffôn:
# 01792 403333   

Cyfeiriad e-bost:
@ hello@clynefarm.com

Gwefan:
W www.clynefarm.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o * * *
i * * * *
Cyfanswm yr unedau: 9
Cysgu (isafswm): 2
Cysgu (uchafswm): 51
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £305.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

British Activity Providers Association (BAPA)

British Activity Providers Association (BAPA)

Wales Trekking and Riding Association (WTRA)

Wales Trekking and Riding Association (WTRA)

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.