Group Accommodation, Swansea University Campus

Rhwng mis Gorffennaf a Medi mae ein llety campws 3 – 4* ar gael i’w logi gan grwpiau mawr ac mewn lleoliad delfrydol i grwydro o gwmpas Abertawe.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 295665 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Pwll dan do Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Lifft Parcio ar y safle Parcio preifat Restaurant / Café Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Visitor Information Point Groups Welcome


Designation

Llety campws


If you're looking for accommodation for a large group, then our Singleton Campus is just the place. It is right on the beach and the ideal base from which to explore Swansea Bay, Mumbles and the Gower Peninsula.

The campus sits adjacent to Singleton Park, home to Swansea’s beautiful botanical gardens, and is within walking distance of the Mumbles Promenade.

Visitors to Swansea University’s campus accommodation are also welcome to make use of our £20million sports village, including the Wales National Pool, an 80 station gym and a well equipped sports hall.

We can provide a range of great value catering options, social spaces and conference or meeting rooms as required. We regularly host field study groups, language schools, youth groups and similar, who enjoy the combination of our impressive facilities and our fabulous location.

If you are a group organiser who would like to book a room, please call our Events team on (+44) (0)1792 295665 or email events@swansea.ac.uk

Cyfeiriad post:
Swansea University
Singleton Park
Swansea
SA2 8PP

Rhif ffôn:
# 01792 295665   

Cyfeiriad e-bost:
@ events@swansea.ac.uk

Gwefan:
W venueswales.com/

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 1216
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £29.90

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
×
MAR
×
APR
×
MAY
×
JUN
×
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
×
NOV
×
DEC
×

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.