fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Bramwood Accessible Holiday Home

Dyluniwyd Byngalo Gwyliau Bramwood ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn, pobl anabl neu bobl anabl gyda phobl eraill i'w cynorthwyo.

Make a booking

07920 181312

http://bramwoodgower.co.uk

Croeso Cymru * * * *

Bramwood Accessible Holiday Home

Dyluniwyd Byngalo Gwyliau Bramwood ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn, pobl anabl neu bobl anabl gyda phobl eraill i'w cynorthwyo, ac mae'n unigryw i fro Gŵyr.
Yn Bramwood, rydym yn cynnig cyfle unigryw i deuluoedd fwynhau seibiant gyda mynediad i gyfarpar arbenigol, mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mae Byngalo Gwyliau Bramwood ar lôn dawel, heddychlon a choed ar ei hyd ym mhentrefan Pitton ar lethrau Mynydd Rhosili.

Mae sawl busnes sy'n cynnig mynediad i'w hamwynderau ym mro Gŵyr ac ymhellach i ffwrdd yn Abertawe.

Un o'r newidiadau mawr a gafwyd yn Abertawe yw y gall y ddinas ddweud bellach ei bod wedi agor chwe chyfleuster Changing Places.

Mae gennym ganolfan Surfability ym Mae Caswell hefyd, a ymddangosodd yn rhaglen Children in Need y BBC, ac mae'n rhoi cyfle i blant ac oedolion anabl roi cynnig ar syrffio.

Fodd bynnag, rhestrir sawl traeth hygyrch ar wefan Bae Abertawe. Ewch i'n tudalen cysylltiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn ein 4edd flwyddyn o weithredu cartref gwyliau hygyrch ym mro Gŵyr. Gwyddwn ein bod yn cynnig cartref gwyliau mawr ei angen.

Dyfarnwyd 4 seren i ni gan Groeso Cymru am y 3edd flwyddyn a gwnaed sylw ar ein basged groeso llawn cynnyrch lleol. Draig o'r enw Sizzle yw ein masgod a chewch fynd â hi adref gyda chi. Mae croeso i chi dynnu lluniau o Sizzle a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae Bramwood mewn lleoliad gwych i lawr lôn oddi ar y briff ffordd i Rosili, felly mae'n dawel ac yn heddychlon, ond yn ddigon agos i benrhyn Gŵyr.

Un o'r lleoedd y mae'n rhaid ymweld ag ef yw Rhosili. Gallwch yrru yno a chael diod yn yr ystafelloedd te lleol neu fynd i'r dafarn.

Neu gyrrwch i Perriswood am brynhawn o ddysgu sgiliau hebogyddiaeth a saethyddiaeth.

Daw ein safbwynt ar yr hyn rydym yn ei ddarparu o wybodaeth am deithio gyda'n mab sy'n anabl, felly rydym wedi profi aros mewn lle heb gawod/gomôd na sling a allai godi'r teulu cyfan a theimlo fel mynd adref ar ôl tridiau.

Designation

Hunanarlwyo

Bramwood Accessible Holiday Home
Cyfleusterau
Croeso i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Teledu lloeren Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Toiled Hygyrch Visitor Information Point

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Bramwood
Pitton
Rhossili
Swansea
SA3 1PH

bramwoodgower.co.uk

E-bost

bramwoodgower@gmail.com

Ffoniwch ni

07920181312
07920 181312

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Finalist 2017

Swansea Bay Tourism Award Finalist 2017

Swansea Bay Tourism Awards - Highly Commended 2019

Swansea Bay Tourism Awards - Highly Commended 2019

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 1
  • Cysgu (isafswm) 2
  • Cysgu (uchafswm) 9
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 1295.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd