fbpx
Hoffem eich croesawu yn ôl i'n lleoliadau diwylliannol
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Bowstones Holiday Lets

Yn gorwedd yng nghornel de-orllewin Penrhyn Gŵyr, mae ein bythynnod hunanarlwyo yn ddelfrydol i chi archwilio traethau godidog Gŵyr.

Make a booking

07966 224469

http://www.gowerholidaysolutions.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Bowstones Holiday Lets

Yn gorwedd yng nghornel de-orllewin Penrhyn Gŵyr, mae ein bythynnod hunanarlwyo yn ddelfrydol i chi archwilio traethau a chlogwyni godidog Gŵyr.

Yn wreiddiol yn adeiladau fferm cerrig, mae ein bythynnod wedi cael eu hadnewyddu i fod yn gartrefol ac yn gysurus. Mae gan bob bwthyn gegin lawn, gan gynnwys golchwr llestri a rhewgell-rewgist, lolfa gysurus, DVD, Freeview a hyd yn oed WiFi i'ch helpu i ymlacio ar ôl diwrnod o fwynhau'r awyr iach. Croesewir anifeiliaid anwes, maen nhw'n haeddu gwyliau hefyd! Gallwch ddod â'ch ceffyl gan y gallwn ddarparu stablau, lifrai a phorfa wych.

Wedi'i leoli ar lôn dawel sydd 5 munud yn unig ar droed o bentref Scurlage, un o ychydig bentrefi ar benrhyn Gŵyr sy'n cynnwys siop, tafarn, meddygfa a fferyllydd. Rydym 5 munud yn unig mewn car o Rosili, y traeth gorau ym Mhrydain a'r 9fed gorau yn y byd!

Mae Penrhyn Gŵyr yn drysor dilychwyn sy'n aros i chi ei archwilio. Y Penrhyn oedd y cyntaf ym Mhrydain i dderbyn anrhydedd 'Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol' ac mae'n cynnwys rhai o'r golygfeydd mwyaf anhygoel, y bywyd gwyllt cyfoethocaf a'r cynefinoedd mwyaf amrywiol yn y DU.

Mae ein bythynnod wedi'u lleoli mewn lle delfrydol ar gyfer cerdded, gwylio adar neu ymlacio. Mae llwybr arfordir Gŵyr yn agos ac mae'n arwain at Horton, Oxwich a Bae Tri Chlogwyn i'r dwyrain. Mae Porth Einon a Rhosili i'r gorllewin ac ymlaen at harddwch gogledd Gŵyr, gyda'i gwarchodfeydd adar a'i harfordir garw.

Gobeithio y byddwch yn hoffi'r hyn y gwelwch ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Designation

Hunanarlwyo

Cyfleusterau
Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Visitor Information Point

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Granary, Cob and Pigsty Cottage and Pylewell Annexe
Berry Lane
Scurlage
Gower
Swansea
SA3 1BJ

www.gowerholidaysolutions.co.uk

E-bost

Steveheard1@aol.com

Ffoniwch ni

07966 224469
07966 224469

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 4
  • Cysgu (isafswm) 1
  • Cysgu (uchafswm) 4
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 225.00