fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Bistrot Pierre

Yn dilyn y cyngor diweddar gan y llywodraeth, mae’r lleoliad hwn ar gau dros dro. Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth ac os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Make a booking

01792 824117

https://www.bistrotpierre.co.uk/locations/mumbles/

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Bistrot Pierre

Raison d'être Bistrot Pierre yw coginio Ffrengig o safon, am bris da, a bwydlenni tymhorol. Rydyn ni'n hoffi cyfuno clasuron y bistrot Ffrengig, fel steak-frites, boeuf bourguignon a crème brûlée gyda'n fersiynau ni o ffefrynnau rhanbarthol fel confit de canard a paté de campagne. Ein bistrot hamddenol a chyfeillgar yw'r lle perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

Mae gan y bwyty deulawr, â lle i 160 o bobl, ffenestri llawr-i-nenfwd trawiadol, addurno mewnol bendigedig à la française, ardal far a seddi y tu allan. Mae'r ystafell fwyta breifat arbennig yn cynnig golygfeydd rhyfeddol ar draws Bae Abertawe, gan ddiwallu anghenion unrhyw achlysur arbennig gyda theulu a chyfeillion. Gall gynnig ciniawa traddodiadol neu ginio gweithio i hyd at 20 o bobl.

Ar agor saith niwrnod yr wythnos gan gynnwys brecwast, cinio a chinio gyda'r nos, felly mae gennym rywbeth i bawb, o'r cinio dau gwrs prix-fixe am £11.95 a bwydlen dau gwrs cyn theatr am £14.95 i'r fwydlen foethus à la carte. Ac i'r sawl sydd ag ychydig o amser, rydyn ni hefyd yn cynnig bwydlen cinio un cwrs am £9.95 yn unig.

Am rywbeth ychydig yn fwy unigryw, cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y bistrot. Ymunwch â ni ar ail a phedwaredd nos Fawrth y mis ar gyfer ein Soirée Gastronomique, sef bwydlen sefydlog chwe chwrs sy'n cynnig bwyd lleol llawn cymeriad. Dyma werth arbennig am arian, gyda phris o £22.95 y pen. Yn ogystal, rydyn ni'n cynnig noson o Giniawa a Gwin lle mae pob cwrs yn cynnwys gwydraid o win wedi'i ddewis yn arbennig. Cynhelir y nosweithiau hyn ar nos Fercher gyntaf a thrydedd nos Fercher y mis, felly ymunwch â ni am fwydlen cinio nos sefydlog o ddau neu dri chwrs am £22.95/£27.95 y pen.

Rydyn ni am sicrhau bod rhywbeth i bawb ar ein bwydlenni, ni waeth eich gofynion deietegol. Dyna pam y cewch ddewis o ddigonedd o blatiau di-glwten blasus hefyd, yn ogystal â bwydlen i blant.

Bistrot Pierre
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Trwyddedig Lifft Ardaloedd i anifeiliaid anwes Cludfwyd Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Restaurant & Bar:
Everyday: 9am to 6pm

Cyswllt

Cyfeiriad post

3 Oyster Wharf
Mumbles Road
Mumbles
Swansea
SA3 4DN

www.bistrotpierre.co.uk/locations/mumbles/

E-bost

mumbles@pierre94.co.uk

Ffoniwch ni

01792 824117

Gwobrau

Food Hygiene Rating 5

Food Hygiene Rating 5

Swansea Bay Tourism Awards - Finalist

Swansea Bay Tourism Awards - Finalist

Trip Advisor 2019 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2019 Certificate of Excellence

Bwyd

  • Ffrengig
  • European

Gwybodaeth deiet

  • Dim glwten
  • Llysieuiol

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd