Beachcomber

Dyma westy bach cynnes a chyfeillgar a reolir gan deulu ym mae syfrdanol Abertawe.
Croeso Cymru
* * *
# 01792 651380 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Trwyddedig Anifeiliaid anwes drwy drefniant Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Visitor Information Point


Designation

Gwesty bach


Mae'r gwesty o fewn pellter cerdded i ganol y dref, ac mewn lle delfrydol i archwilio penrhyn Gŵyr neu i fynd i wylio gêm rygbi'r Gweilch neu gêm bêl-droed yr Elyrch.

Mae croeso cynnes i feicwyr a cherddwyr, ac mae lle i storio beiciau dan do. Mae cyfleuster sychu dillad gwlyb ar gael os oes angen, yn ogystal â bwrdd smwddio. Mae band eang cyflym iawn ar gael AM DDIM i'n gwesteion.

Mae amrywiaeth eang o ddewisiadau brecwast ar gael, gan gynnwys brecwast heb glwten, brecwast fegan a brecwast i ddeietau arbennig eraill. Gofynnwch am fwy o fanylion wrth gadw lle.

Cyfeiriad post:
364 Oystermouth Road
Swansea
SA1 3UL

Rhif ffôn:
# 01792 651380   

Cyfeiriad e-bost:
@ beachcomberswansea@gmail.com

Gwefan:
W www.beachcomberguesthouse.com

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 8
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £50.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.