Journeys of discovery in Swansea Bay without a Car

Anturiaethau ym Mae Abertawe heb gar!
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Journeys of discovery in Swansea Bay without a Car


Cyfleusterau


BayTrans yw'r brif wefan ar gyfer gwybodaeth am gludiant cyhoeddus i ymwelwyr â Bae Abertawe. Ewch i'n gwefan, www.swanseabaywithoutacar.com , a chewch wybodaeth yn ddi-oed pan fyddwch yn dod i'r ardal. Mae hefyd yn rhoi arweiniad i chi ar y gwasanaeth cludiant gorau i unrhyw le rydych am fynd iddo yn Abertawe, Penrhyn Gŵyr, y Mwmbwls, Castell-nedd Port Talbot a'r cymoedd.
Rydym yn falch o allu dweud wrthych pa mor dda yw'r cysylltiadau rhwng Bae Abertawe â gweddill y DU a thramor. Gyda llawer o drenau a choetsis uniongyrchol, a modd teithio o lawer mwy o leoedd gydag un gyfnewidfa gyfleus yn unig, mae cyrraedd yma'n hawdd.
Mae'r bysus lleol ar yr holl brif lwybrau'n niferus ac yn rhai o safon ac mae rhai ar gael sy'n cysylltu ag ardaloedd gwledig.
Eleni, ym 'Mlwyddyn Chwedlau' Croeso Cymru, byddwn yn defnyddio hyn ynghyd â 'Diwylliant' a 'Natur' fel rhesymau dros hyrwyddo teithio i benrhyn Gŵyr a'r cymoedd lleol.
Y ffordd orau o gyrraedd Llwybr Arfordir trawiadol Gŵyr yw gan ddefnyddio bysus lleol; maent yn cysylltu â'r llwybr mewn sawl man ar benrhyn Gŵyr ac yn caniatáu teithiau cerdded llinol. Mae bysus yn addas i gyrraedd y rhan fwyaf o weithgareddau ar benrhyn Gŵyr, a cheir rhwydwaith cynhwysfawr ohonynt.
Disgwylir i wasanaethau'r Sunday Explorer o Abertawe weithredu ar benwythnosau'r Pasg a Chalan Mai, yna bob dydd Sul a gŵyl gyhoeddus o benwythnos olaf y gwanwyn tan 1 Hydref, oherwydd y galw gan y cyhoedd.

Mae'r cymoedd yn cynnig rhai teithiau cerdded trawiadol drwy ardaloedd llawn hanes diwydiannol, y mae digonedd o chwedlau'n gysylltiedig â hwy, mewn amgylchoedd naturiol bendigedig sy'n cynnwys rhaeadrau godidog. Maent rhyw awr yn unig o Abertawe ar fws cyflym Cymru Clipper.

Mae Castell-nedd, Port Talbot a’r cymoedd yn ardal Bae Abertawe yn cynnig cyfoeth o lwybrau cerdded, rhaeadrau a rhyfeddodau cudd. Ac nid oes angen car arnoch i fwynhau hyn oll! http://traveladventures.wales/cy/hafan/

Cyfeiriad post:

Cyfeiriad e-bost:
@ johnbaytrans@btinternet.com

Gwefan:
W www.swanseabaywithoutacar.com

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
×
MAR
×
APR
×
MAY
×
JUN
×
JUL
×
AUG
×
SEP
×
OCT
×
NOV
×
DEC
×

Diwrnodau agored

MON
×
TUE
×
WED
×
THU
×
FRI
×
SAT
×
SUN
×

Gwybodaeth oriau agor:

Please visit the website for further information.

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.