Bay Apartments

Mae Bay Appartments yn cynnig detholiad arbennig o fflatiau o safon ym Mae Abertawe.
Croeso Cymru
o Awaiting Grading
i * * * *
# 01792 448433 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Bay Apartments


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Maes chwarae i blant Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Hunanarlwyo


Os ydych yn ymweld ag Abertawe am wyliau, seibiant penwythnos neu arhosiad corfforaethol, mae Bay Appartments yn cynnig detholiad arbennig o fflatiau o safon, sy'n rhoi dewis amgen cyfforddus, hyblyg a rhatach i'r rhai sy'n aros gyda ni i arhosiad traddodiadol mewn gwesty.

Gellir cymharu pob un o'n fflatiau sydd ar gael i'w rhentu drwy gydol y flwyddyn, ag ystafell mewn gwesty 4 neu 5 seren, a cheir dodrefn o safon. Mae gan lawer olygfeydd o'r marina neu'r môr a chynigir parcio dynodedig.

• Dewiswch o'n hamrywiaeth o raddau llety, gan gynnwys Safonol, Ychwanegol a Dethol i ddiwallu'ch anghenion a'ch cyllideb.

• Y cyfnodau rhentu mwyaf hyblyg.

• Preifatrwydd ychwanegol gydag ystafelloedd gwely ar a chyfleusterau en-suite.

• Profiad "cartref oddi cartref".

• Lleoliad gwych ar gyfer yr holl atyniadau sydd gan Abertawe i'w cynnig.

Cyfeiriad post:
29 Camona Drive
Maritime Quarter
Swansea
SA1 1YJ

Rhif ffôn:
# 01792 448433   

Cyfeiriad e-bost:
@ kate@bayestateagents.com

Gwefan:
W www.bayapartments.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o Awaiting Grading
i * * * *
Cyfanswm yr unedau: 16
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 6
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £350.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.