fbpx
Chwarae'n Ddiogel Sut i fwynhau ein harfordir a'n cefn gwlad yn ddiogel
Gweld Mwy
Dewch i Fae Abertawe
Tri cham yn unig... sydd angen eu cymryd i ddod o hyd i'ch llwybr dianc.
Gweld Mwy
Page menu
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Mae Antur Ltd yng nghanol gwylltir anturus Cymru. Rydym yn credu bod gan unrhyw le yn yr awyr agored antur i'w chynnig ac, yn bwysicach, HWYL!

Ffoniwch ni

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Mae Antur Ltd yng nghanol gwylltir anturus Cymru. Rydym yn credu bod gan unrhyw le yn yr awyr agored antur i'w chynnig ac, yn bwysicach, HWYL!

Os ydych wedi dod mor bell, rydych eisoes hanner ffordd tuag at wneud penderfyniad gwych!

Gallwn roi'r cyfle i chi fynd ar anturiaeth sydd mor fawr neu mor fach ag y dymunwch ... neu ffordd newydd o gael profiad a theithio trwy'r dirwedd Gymreig hyfryd hon yr ydym ni yn Antur yn ei hadnabod mor dda.

Nid oes llawer o weithgareddau anturiaethus nad ydym yn gwybod llawer amdanynt: dringo creigiau, cerdded ceunentydd, arfordiro a cherdded bryniau ac enwi ychydig yn unig! Rydym hefyd yn cynnig diwrnodau gweithgareddau llai confensiynol i'w cynnig. Cymerwch gip! Mae teithiau a thwristiaeth gynaliadwy yn bwysig i ni, felly rydym yn bwriadu datblygu meysydd newydd i'w datblygu yn barhaus.

Hwyl gyda natur a theithiau Cymreig unigryw ...

Cyfleusterau

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No No No No No No No No No No No

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No No No No No No No

Oriau agor

Gwybodaeth oriau agor

Cyswllt

Cyfeiriad post


Gwobrau

Achrediadau

Hygyrchedd