Antur Ltd.

Mae Antur Ltd yng nghanol gwylltir anturus Cymru. Rydym yn credu bod gan unrhyw le yn yr awyr agored antur i'w chynnig ac, yn bwysicach, HWYL!
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 07968 900354 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Antur Ltd.


Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad


Mae Antur Ltd yng nghanol gwylltir anturus Cymru. Rydym yn credu bod gan unrhyw le yn yr awyr agored antur i'w chynnig ac, yn bwysicach, HWYL!

Os ydych wedi dod mor bell, rydych eisoes hanner ffordd tuag at wneud penderfyniad gwych!

Gallwn roi'r cyfle i chi fynd ar anturiaeth sydd mor fawr neu mor fach ag y dymunwch ... neu ffordd newydd o gael profiad a theithio trwy'r dirwedd Gymreig hyfryd hon yr ydym ni yn Antur yn ei hadnabod mor dda.

Nid oes llawer o weithgareddau anturiaethus nad ydym yn gwybod llawer amdanynt: dringo creigiau, cerdded ceunentydd, arfordiro a cherdded bryniau ac enwi ychydig yn unig! Rydym hefyd yn cynnig diwrnodau gweithgareddau llai confensiynol i'w cynnig. Cymerwch gip! Mae teithiau a thwristiaeth gynaliadwy yn bwysig i ni, felly rydym yn bwriadu datblygu meysydd newydd i'w datblygu yn barhaus.

Hwyl gyda natur a theithiau Cymreig unigryw ...

Cyfeiriad post:
(Office Address)
59 Dulais Road
Seven Sisters
Neath
South Wales
SA10 9ER

Rhif ffôn:
# 07968 900354   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@anturoutdoor.com

Gwefan:
W www.anturoutdoor.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open all day, every day!

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Mountain Training Association (MTA)

Mountain Training Association (MTA)

National Coasteering Charter (NCC)

National Coasteering Charter (NCC)

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.