Annie from Wales

Tywysydd ac Arbenigwraig Dylan Thomas
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
M 07817 753376 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau


Tywysydd achrededig sy'n arbenigo yn Dylan Thomas, Abertawe a De Cymru yw Anne Pelleschi. Gyda thros ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant twristiaeth, mae Anne yn siaradwr cyhoeddus ac yn dywysydd profiadol sy'n rhannu ffeithiau â'i chynulleidfa drwy ei thechneg ddoniol o adrodd stori sy'n hawdd gwrando arni. Mae hi'n gwau'r gorffennol drwy'r presennol yn llyfn ac yn gosod materion cyfredol ochr yn ochr â materion y gorffennol.

Mae Anne yn arbenigwraig cydnabyddedig ar fywyd yr awdur Dylan Thomas ac mae ganddi wybodaeth fanwl am hanes cymdeithasol a diwylliannol Abertawe a Chymru. Mae hi wedi cwrdd â Thywysog Cymru ac wedi rhoi taith dywys bersonol iddo o fan geni Dylan Thomas. Cafodd y cyfarfod hwn ei gynnwys ar y newyddion cenedlaethol ar y teledu ac yn y wasg.

Yn 2012, enillodd Anne wobr 'Profiad Gorau i Ymwelwyr' gan Tourism Swansea Bay. Mae hi'n addasu ei theithiau tywys fel eu bod yn addas i bob oedran, gallu a diddordeb, ac mae hi'n frwdfrydig yn ei nod o greu profiad cadarnhaol sy'n aros yn y cof o'u hymweliad ag Abertawe a Chymru.

Mae hi'n cynnig teithiau cerdded, teithiau tywys â gyrrwr a theithiau coetsis drwy gydol y flwyddyn ar gyfer unigolion a grwpiau.

Cyfeiriad post:

Rhif ffôn:
M 07817 753376

Cyfeiriad e-bost:
@ annie@anniefromwales.com

Gwefan:
W www.anniefromwales.com

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
×
TUE
×
WED
×
THU
×
FRI
×
SAT
×
SUN
×

Gwybodaeth oriau agor:

Open all year, please contact for more information.

Achrediadau

Deilydd Llyfryn Gwyrdd

Deilydd Llyfryn Gwyrdd

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.