fbpx
Pawb ar fwrdd am antur cefnfor gerddorol llawn hwyl i’r teulu cyfan!
Sad 1 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Adventure Britain

Mae Adventure Britain yn cynnig syniadau gwych ar gyfer seibiannau gweithgareddau awyr agored, gwyliau antur, gweithgareddau i'r teulu, penwythnosau p

Make a booking

01639 700388

http://www.adventurebritain.com

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Adventure Britain

Yn gweithredu ar draws Abertawe, penrhyn Gŵyr a Chastell-nedd.

- Cwmni Adeiladu Tîm Cenedlaethol y Flwyddyn 2008/2009
- Busnes Bach y Flwyddyn Cymru 2008/2009
- Cwmni Twristiaeth Busnes Cenedlaethol y Flwyddyn 2011/2012
- Busnes Gwyrdd y Flwyddyn Bae Abertawe 2013/2014

Mae Adventure Britain yn cynnig syniadau gwych ac yn darparu gweithgareddau antur, seibiannau gweithgareddau awyr agored, gwyliau antur, penwythnosau partïon cyn priodas, digwyddiadau corfforaethol a gweithgareddau adeiladu tîm, rhaglenni gweithgareddau i ysgolion a phrofiadau gweithgareddau teuluol sy'n rhoi gwerth am arian. O'n canolfan ym Mae Abertawe gallwn gynnig amrywiaeth o benwythnosau gweithgareddau ac antur a seibiannau i ddiwallu'ch anghenion. Ni waeth beth yw'ch oed neu'ch gallu corfforol, gallwn gynnig profiad Cymreig go iawn bythgofiadwy i chi yn ein lle chwarae antur naturiol.

Mae gweithgareddau'n cynnwys:-
Ceunanta | Cerdded Ceunentydd | Dringo | Abseilio | Ogofa | Canŵio | Caiacio | Cerdded | Saethyddiaeth | Cyfeiriannu | Arfordiro | Pledu Paent | Adeiladu Rafft | Adeiladu Tîm |

Pleidleisiwyd dros y cwmni yn 100 Cwmni Bach Gorau'r DU SMARTA

Rydym yn gwmni cyfyngedig sydd dan berchnogaeth ac a weithredir yn annibynnol. Mae gennym enw da am gyflwyno profiadau antur unwaith mewn oes am brisiau gwerth am arian. Rydym yn darparu'ch gwyliau neu'ch profiadau digwyddiadau. Ceisiwn fwyafu'ch profiad chi drwy ddefnyddio'n profiad ni. Mae gennym yr wybodaeth leol, y cysylltiadau lleol a'n hisadeiledd ein hunain i gefnogi'ch gofynion ac rydym yn cynnig bargeinion gwerth am arian. Nid ydym yn asiant i eraill nac yn berson anhysbys ar ddiwedd ffôn na fyddwch byth yn cwrdd ag ef.

Cyfleusterau

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Opening hours depend on activity. Please contact for further information.

Cyswllt

Cyfeiriad post

Call of the Wild's Adventure Britain.
Head Office
83 Church Road
Seven Sisters
Neath
SA10 9DT

www.adventurebritain.com

E-bost

sales@adventurebritain.com

Ffoniwch ni

01639 700388

Gwobrau

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Busnes Twristiaeth Werdd Gorau (2012)

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Busnes Twristiaeth Werdd Gorau (2012)

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member