1 & 2 Tan Yr Eglwys

Dyma fythynnod croesawgar i deuluoedd mewn pentref bach gwledig.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 863367 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio preifat Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Visitor Information Point


Designation

Hunanarlwyo


Dewch i fwynhau croeso cynnes yn ein bythynnod sy'n addas i deuluoedd.

Lleoliad gwledig mewn pentref bach (teithiau cerdded, golygfeydd, etc)

Yn gyfleus i'r M4, Gŵyr, Bannau Brycheiniog a Chwm Nedd.

Mae'r cyfleusterau ardderchog yn cynnwys stofiau llosgi pren.

Ceir amrywiaeth o lyfrau a gemau i bob grŵp oed.

Cyfeiriad post:
Cilybebyll
Pontardawe
Swansea
SA8 3JR

Rhif ffôn:
# 01792 863367   

Cyfeiriad e-bost:
@ rees.lloyd@btinternet.com

Gwefan:
W www.walescottagebreaks.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr unedau: 2
Cysgu (isafswm): 2
Cysgu (uchafswm): 6
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £350.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.