fbpx
Barod Amdani - Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Mwy o wybodaeth

Rydym yn dechrau croesawu pobl yn ôl i rannau o Abertawe, megis canol y ddinas a thraethau Langland a Chaswell, wrth i’r cyfyngiadau i reoli coronafeirws COVID-19 gael eu llacio gan bwyll yng Nghymru.  

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae’r neges gan Lywodraeth Cymru’n glir – dylech aros yn lleol, sy’n golygu teithio i’r lleoedd hyn os ydych chi’n byw o fewn 5 milltir ohonynt yn unig.  

Mae byw gyda COVID-19 yn golygu nad yw busnes fel arfer yn opsiwn. Felly, mae’n anochel y bydd  normal newydd Abertawe’n golygu rhai newidiadau y bydd yn rhaid i’n preswylwyr a’n hymwelwyr addasu iddyn nhw.  

Siopa

Mae masnachwyr sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn gallu agor yn awr yn Abertawe os oes ganddynt fesurau diogelwch addas ar waith i atal ymlediad COVID-19 a sicrhau diogelwch y cyhoedd. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am siopa yng nghanol y ddinas.

Llyfrgelloedd

Mae ein cydweithwyr yn Llyfrgelloedd Abertawe wedi cyflwyno mesurau, gan gynnwys gwasanaeth ‘Ffonio a Chasglu’, er mwyn gallu agor y llyfrgell ganolog yn ogystal â llyfrgelloedd Gorseinon, Treforys ac Ystumllwynarth. Mwy o wybodaeth

Diogelwch dŵr

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid yn yr RNLI i sicrhau bod achubwyr bywyd ar gael ar ein traethau yn Langland (gan gynnwys Rotherslade), Caswell, Y Tri Chlogwyn a Phorth Einon. Am ragor o wybodaeth, ewch i abertawe.gov.uk/diogelwchdwrarytraeth

Amgueddfa a Oriel

Ar hyn o bryd, mae Amgueddfa Abertawe, Oriel Gelf Glynn Vivian, yr Archifau, Arddangosfa Dylan Thomas a’n llyfrgelloedd yn parhau i fod ar gau. 

Yn olaf, cofiwch…

ein bod ni’n wynebu hyn gyda’n gilydd ac mae gennym ddyletswydd i’n gilydd, sef bod yn gyfrifol ac yn ystyriol a dilyn cyfarwyddiadau diogelwch penodol.  

  • Cadw pellter cymdeithasol – cadw 2 fetr ar wahân 
  • Golchi dwylo’n rheolaidd am 20 eiliad neu fwy, yn enwedig cyn ac ar ôl bod allan.  
  • Aros gartref os ydych chi’n teimlo’n sâl, yn enwedig os oes gennych beswch parhaus, tymheredd uchel neu os ydych wedi colli’ch synnwyr blasu neu arogli.  

Rydym am i Abertawe fod yn lle diogel i’n preswylwyr a’n hymwelwyr pan fyddwn yn barod i’w croesawu yn ôl.

Joiwch Fae Abertawe. Yn gyfrifol.