fbpx
10k Bae Abertawe Admiral - Gofrestru nawr!
Dydd Sul 15 Medi

Nid yw diwrnod allan gyda’r teulu’n gyflawn heb daith i Lyn Cychod Singleton ym mharc prydferth Singleton!

Ewch ar un o’r pedalos am daith hamddenol o gwmpas y llyn cychod (a chofiwch ddweud ‘helô’ wrth yr elyrch sy’n byw yno!) cyn chwarae ar ein cwrs golff gwallgof ag 18 twll.

Bydd pedalos a golff gwallgof Parc Singleton yn ailagor ar 23 Mawrth 2024 tan 22 Medi 2024, bob penwythnos a 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol

Prisiau

Cwch 4 sedd – Safonol £10.00
Cwch 4 sedd – Consesiwn £7.50
Cwch 4 sedd – Pasbort i Hamdden £6.00

Pysgota

Mae’r llyn hefyd yn cynnwys nifer o gerpynnod, merfogioaid, ysgrytennod a chochiaid. Dim ond ar rai adegau y gellir pysgota gan fod y pedalos yn gweithredu ar y llyn. Rhaid bod gennych drwydded gwialen bysgota.

I gael rhagor o wybodaeth: outdoorattractions@swansea.gov.uk