fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Nid yw diwrnod allan gyda’r teulu’n gyflawn heb daith i Lyn Cychod Singleton ym mharc prydferth Singleton!

Ewch ar un o’r pedalos, sy’n newydd ar gyfer 2022 am daith hamddenol o gwmpas y llyn cychod (a chofiwch ddweud ‘helô’ wrth yr elyrch sy’n byw yno!) cyn chwarae ar ein cwrs golff gwallgof ag 18 twll.

Amserau agor

Yn gweithredu bob penwythnos rhwng 8 Ebrill a 4 Medi, ac ar agor yn ddyddiol yn ystod gwyliau’r ysgol;

  • Yr haf: dydd Gwener 15 Gorffennaf – dydd Sul 4 Medi
  • 11am – 5pm

Prisiau Golff Gwallgof

  • Safonol –  £3.50
  • Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a’r henoed) – £3.00
  • PTL £2.50
  • Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) – £10

Prisiau’r Llyn Cychod

Reid 30 munud, pris fesul pedalo. Mae siacedi achub yn ffitio plant 2 oed ac yn hŷn, bydd cynorthwywyr yn sicrhau eu bod yn ffitio.
14 oed yw’r isafswm oedran ar gyfer mynd â’r cychod allan heb oruchwyliaeth gan oedolyn.

  • Pedalo safonol – £8
  • Pedalo Consesiynol (dan 16 oed, myfyrwyr a’r henoed) – £6
  • Pedalo PTL – £4.50

Pysgota

Mae’r llyn hefyd yn cynnwys nifer o gerpynnod, merfogioaid, ysgrytennod a chochiaid. Dim ond ar rai adegau y gellir pysgota gan fod y pedalos yn gweithredu ar y llyn. Rhaid bod gennych drwydded gwialen bysgota.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 07816 230475.