fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Mae gerddi hardd Southend ar ochr y prom yn y Mwmbwls a gallwch fwynhau golygfeydd gwych o Fae Abertawe yno. Mae Gerddi Southend hefyd yn gartref i gwrs golff gwallgof, ardal chwarae i blant, cyrtiau tenis, man boules a phafiliwn bowlio!

Amserau agor

Yn gweithredu bob penwythnos rhwng 8 Ebrill a 4 Medi, ac ar agor yn ddyddiol yn ystod gwyliau’r ysgol;

 • Yr haf: dydd Gwener 15 Gorffennaf – dydd Sul 4 Medi
 • 11am – 5pm

Prisiau Golff Gwallgof

 • Safonol –  £3.50
 • Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a’r henoed) – £3.00
 • PTL £2.50
 • Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) – £10

Cyfarwyddiadau

Wrth fynd tuag at y Mwmbwls ar Heol y Mwmbwls, ewch trwy bentref y Mwmbwls. Mae’r gerddi ar y chwith, gyferbyn â Lôn y Pentref.

Côd post – SA3 5TN

Cyfleusterau

 • Man chwarae i blant
 • Cyrtiau tenis
 • Man boules
 • Byrddau picnic
 • Clwb bowlio a phafiliwn
 • Golff gwallgof

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 07816 230475.