fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin

Mae gerddi hardd Southend ar ochr y prom yn y Mwmbwls a gallwch fwynhau golygfeydd gwych o Fae Abertawe yno. Mae Gerddi Southend hefyd yn gartref i gwrs golff gwallgof ac ardal chwarae i blant!

Bydd Gerddi Southend yn ailagor ar 23 Mawrth 2024 tan 22 Medi 2024, bob penwythnos a 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol.

Cyfarwyddiadau

Wrth fynd tuag at y Mwmbwls ar Heol y Mwmbwls, ewch trwy bentref y Mwmbwls. Mae’r gerddi ar y chwith, gyferbyn â Lôn y Pentref. Côd post – SA3 5TN

Cyfleusterau

  • Man chwarae i blant
  • Golff gwallgof

Prisiau

Golff Gwallgof – Safonol £4.50
Golff Gwallgof – Consesiwn £4.00
Golff Gwallgof – Pasbort i Hamdden £3.50
Golff Gwallgof – Tocyn teulu £13.00

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 07816 230475.