fbpx
Ydych chi'n chwilio am lety ym mhenrhyn Gŵyr?
Gweld Mwy

Digwyddiad cerddoriaeth, bwyd a diod Croeso

Bydd Croeso yn dychwelyd i ganol dinas Abertawe ar 29 Chwefror ac 1 Mawrth 2020. Dyma ddigwyddiad Abertawe i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a Chymru.

Cynhelir y digwyddiad yng nghanol dinas Abertawe, ar Stryd Rhydychen, Ffordd y Dywysoges a Sgwâr y Castell, rhwng 11am a 4pm, a bydd mynediad am ddim.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:-

  • Cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru
  • Pabell fawr arddangosiadau bwyd gyda phen-cogyddion enwog (gan gynnwys Jean-Christophe Novelli)
  • Celf, crefftau, chwarae meddal a phaentio wynebau
  • Pabell fawr Cwtsh lle cynigir amrywiaeth o weithgareddau yn y Gymraeg
  • Llwyfan yn Sgwâr y Castell gyda cherddoriaeth fyw
  • Diddanwyr yn cerdded y strydoedd
  • Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi (3pm ar y ddau ddiwrnod)

Bydd yr Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi yn dechrau yn Sgwâr y Castell ac yn dilyn y llwybr canlynol: Ffordd y Dywysoges; Ffordd y Brenin; Stryd Dillwyn; Stryd Rhydychen; Whitewalls; Stryd Caer ac yn ôl i Sgwâr y Castell. Byddwn yn ddiolchgar pe gallai masnachwyr sy’n masnachu ar hyd y llwybr hwn symud celfi stryd neu arwyddion am awr rhwng 14:45 a 15:45 ar y ddau ddiwrnod.

Bydd paratoadau ar gyfer y Digwyddiad yn Sgwâr y Castell a Stryd Rhydychen yn dechrau ddydd Mercher 26 Chwefror. Bydd angen cau unrhyw ardaloedd gwaith er mwyn atal mynediad i gerddwyr. Bydd mynediad ar gyfer gwasanaethau brys ar gael ar bob adeg.

Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i’r wefan www.croesobaeabertawe.com/events/croeso-2/ neu cysylltwch â ni drwy’r opsiynau isod yn ystod oriau swyddfa arferol.


Cyswllt

Os oes gennych ragor o gwestiynau, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar y wefan yn gyntaf. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost atom ar Special.Events@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635428 yn ystod oriau swyddfa arferol.