fbpx
Yr LC yw prif Barc Dŵr a Chyfadeilad Hamdden De Cymru
Gweld Mwy

Hygyrchedd

Share

Llety Hygyrch

Mae’n rhaid i’r holl lety a restrir ar y wefan hon, fel rhan o’u proses raddio, roi Datganiad Mynediad i ni. Cliciwch ar dudalen darparwr y llety o’ch dewis a byddwch yn gweld y tab ‘Hygyrchedd’ yn y stribyn gwyrdd sy’n mynd ar draws y sgrîn. Cliciwch ar ‘LAWRLWYTHO DATGANIAD HYGYRCHEDD’ i ddangos PDF o’r datganiad llawn.


 

Toiledau i’r anabl

Mae mynediad i’r anabl yn 16 o 19 o’n toiledau cyhoeddus ar hyn o bryd. Mae’r cyngor hefyd yn darparu cyfleusterau RADAR mewn 15 safle.

Mae cynllun allweddi RADAR yn gynllun a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n darparu mynediad i wasanaethau cyhoeddus o safon drwy ddefnyddio allwedd. Mae allweddi RADAR ar gael i’w prynu am £5 o wasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe.pan ddangosir papur meddyg, neu rywbeth tebyg.


 

Changing Places

Gellir dod o hyd i doiledau Changing Places yn y mannau canlynol:

Lawrwythwch yr arweiniad Changing Places yma


 

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Mae gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yng ngorsaf fysus newydd y ddinas ac mae’n darparu cyfarpar symudedd i bobl sy’n ymweld â chanol y ddinas.

Gall aelodau’r cyhoedd sydd ag anawsterau symudedd fenthyca cadeiriau olwyn arferol, cadeiriau olwyn â motor a sgwteri â motor o’r siop. Mae hyn yn caniatáu i’w aelodau siopa a mynd i gyfleusterau hamdden a masnachol yn yr ardal.

Mae maes parcio â 30 o leoedd wedi’i greu yn arbennig i ddefnyddwyr y gwasanaeth hefyd fel y gallant barcio eu cerbydau ger y lleoliad newydd.

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe
Gorsaf Fysus Dinas Abertawe
Stryd Plymouth
Abertawe
SA1 3AR
Ffôn: 01792 461785
E-bost: swanseamobilityhire@swanseacitycentre.com
Gwefan: www.swanseacitycentre.com/visit/swansea-mobility-hire


 

Llogi Cyfarpar Symudedd y Mwmbwls

Mae Mumbles Mobility yn darparu gwasanaeth llogi arbenigol i’r rheiny sy’n ymweld â’r ardal.

Cwmni lleol yw Mumbles Mobility sy’n cynnig cadeiriau olwyn, sgwteri symudedd, cymhorthion cerdded a chyfarpar arall sy’n gallu helpu ymwelwyr i fod yn annibynnol.

Ffôn: 07707 244149
Email: sales@mumblesmobility.co.uk>
Web: www.mumblesmobility.co.uk


 

Traethau Hygyrch

Mae gan lawer o draethau ar Benrhyn Gŵyr fynediad da, cyfleusterau parcio i’r anabl a thoiledau hygyrch, gan gynnwys traeth Abertawe, Bae Caswell, Bae Oxwich, Bae Horton a Phorth Einon.
Gellir llogi cadeiriau olwyn Landeez AM DDIM o Neuadd y Ddinas, Dinas a Sir Abertawe (ffôn: 01792 635483) neu o Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 ar Heol y Mwmbwls (ffôn: 01792 655844). Ffoniwch ymlaen llaw er mwyn trefnu.

Mwy o wybodaeth am draethau hygyrch