Diogelwch dŵr ar y traeth

Chwarae’n Ddiogel!

 

Beth bynnag y byddwch yn ei wneud a ble bynnag y byddwch yn ei wneud, sicrhewch fod yr amodau’n ddiogel a bod gennych y cyfarpar cywir. Os ydych yn newydd i’r gweithgaredd neu’n amhrofiadol, defnyddiwch weithredwr achrededig (lle y bo’n briodol, mae’r holl weithredwyr yn y llyfryn hwn wedi cyflawni’rachrediad gweithgareddau priodol).

Os ydych yn cymryd rhan mewn gweithgaredd yny môr neu ger y draethlin, cadwch lygad ar y llanw, oherwydd gall droi’n gyflym iawn yma; yn enwedig ym Mae’r Tri Chlogwyn, Burry Holms a sarn Pen Pyrod (gall Canolfan Gwylio’r Glannau yn Rhosili eich helpuchi i gynllunio’ch taith yn ddiogel). Os ydych yn syrffioyn Llangynydd, gwyliwch rhag llongddrylliadau pan fo’r llanw’n isel.

Argymhellir eich bod chi’n cadw llygad ar blant bob amser ac yn nofio ar draeth y mae achubwr bywyd ei oruchwylio. Os rydych yn gweld rhywun mewn trafferthion, peidiwch â cheisio mynd i mewn i’r dŵr eich hun; ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Yn olaf, cofiwch eich eli haul. Dyna ni – nawr ewch i gael hwyl!

 

Canolfan Gwylio’r Glannau yn Rhosili: www.nci.org.uk/wormshead

Achubwyr Bywyd ym Mae Abertawe a thraethau Gŵyr yn 2019

 

Bydd achubwyr bywyd yn bresennol bob dydd oni nodir mewn teip trwm. Bydd dau achubwr bywyd yn bresennol ar ddechrau’r tymor a phedwar ar adegau prysur y tymor (gwyliau’r haf).

 

Bae y Tri Chlogwyn (gwyliau’r Pasg, 13 i 28 Ebrill) (4 – 25 Mai penwythnosau a gwyliau) (25 Mai – 29 Mehefin penwythnosau gan gynnwys wythnos hanner tymor) (29 Mehefin – 1 Medi)

Bae Abertawe (29 Mehefin – 1 Medi)

Bae Langland (4 Mai – 1 Medi)

Bae Caswell (4 Mai – 1 Medi)

Bae Porth Einon (4 – 25 Mai penwythnosau’n unig) (25 Mai – 1 Medi)

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.