fbpx
Theatr Awyr Agored 7 & 8 Awst
Archebwch Nawr

Mae Abertawe wedi gweld llawer o newidiadau drwy gydol ei hanes, a gwelwyd rhai o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol yn yr 20fed ganrif. Dechreuodd cynlluniau ar gyfer moderneiddio gyda’r rhaglen ‘Homes For Heroes’ ac adeiladu Neuadd y Dref. Yna roedd y dinistr a achoswyd gan y Blitz yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn golygu bod angen ailadeiladu’r ganolfan, ac nid yn ddymunol yn unig.  Yn agor y gwanwyn hwn, mae ‘Abertawe’r Ugeinfed Ganrif’ wedi’i hysbrydoli gan archifau ffotograffig prin eu gweld gan bobl a gofnododd y newid o dref gythryblus i ddinas obeithiol. Mae’r amgueddfa wedi agor ei chasgliad o arteffactau ac effemera i’w harddangos ochr yn ochr â’r tystion hyn o newid. Mae’n stori na ellir byth ei chwmpasu’n llwyr, ond gobeithiwn y gall roi cipolwg bach hynod ddiddorol ar y ‘nest of singing birds.’

Dyddiad
01 EBR - 30 MEH
Lleoliad
Swansea Museum